นายแพทย์ ตฤณ กระแสสังข์

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านเวชศาสตร์การป้องกัน และเวชศาสตร์ชะลอวัย จบการศึกษา เฉพาะทาง American Board Of Antiaging and Regenerative Medicine (ABRAM) จากสถาบัน American Academy of Anti Aging Medicine

เราใช้การฟื้นฟูสุขภาพเพศชายแบบองค์รวม ตรวจสุขภาพหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ พร้อมรักษาฟื้นฟูโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพ เน้นการใช้ PRP สารสกัดพลาสม่าจากตัวเองฉีดรักษาเป็นหลัก เพื่อซ่อมแซมที่ต้นเหตุ

Dr.Trin
แพทย์เฉพาะทาง สาขาด้านเวชศาสตร์การป้องกัน และเวชศาสตร์ชะลอวัย (แพทยสภา)
การศึกษา American Board Of Antiaging and Regenerative Medicine (ABRAM)
สถาบัน
  • American Academy of Anti Aging Medicine
  • A4M
  • USA
ประสบการณ์ 20 ปี
คนไข้ มากกว่า 1,000 ราย

ประสบการณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานาซี และเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยต่าง ๆ

ปัจจุบัน เป็นผู้บริหารในกิจการของตัวเองชื่อ  Dr.Trin Wellness ศูนย์การแพทย์ เน้น การรักษาแบบองค์รวม การตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ก่อนเกิดโรคที่รุนแรง รวมทั้ง การรักษาโรคเรื้อรังด้วย การใช้ สารอาหาร วิตามิน สเต็มเซลล์ เช่น โรคเสื่อมสมรรถนะทางเพศชาย โรคฮอร์โมนแปรปรวน โรคหลอดเลือดสมอง และหัวใจ  ข้อเข่าเสื่อม การบาดเจ็บทางกีฬา อัลไซเมอร์ แพ้ภูมิตัวเอง โดยมีแพทย์ เฉพาะทาง สาขาต่าง ๆ ร่วมทีม การรักษาผู้ป่วย

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ผู้บริหารในกิจการของตัวเองDr.Trin Wellness

เน้น การรักษาแบบองค์รวม การตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ก่อนเกิดโรคที่รุนแรง รวมทั้ง การรักษาโรคเรื้อรังด้วย การใช้ สารอาหาร วิตามิน สเต็มเซลล์ เช่น โรคเสื่อมสมรรถนะทางเพศชาย โรคฮอร์โมนแปรปรวน โรคหลอดเลือดสมอง และหัวใจ  ข้อเข่าเสื่อม การบาดเจ็บทางกีฬา อัลไซเมอร์ แพ้ภูมิตัวเอง โดยมีแพทย์ เฉพาะทาง สาขาต่าง ๆ ร่วมทีม การรักษาผู้ป่วย

ผู้อำนวยการทำงาน

โรงพยาบาลพานาซี และเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยต่าง ๆ

American Board Of Antiaging and Regenerative Medicine (ABRAM)จบการศึกษาเฉพาะทาง

สถาบัน American Academy of Anti Aging Medicine

แพทย์เฉพาะทางแพทยสภา

สาขาด้านเวชศาสตร์การป้องกัน  และเวชศาสตร์ชะลอวัย