รู้จักกับเวชศาสตร์ชะลอวัย เทคนิคดูแลสุขภาพที่ลึกไปถึงเซลล์ 

การดูแลสุภาพคือสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน เพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้คุณมีร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์มากที่สุด แต่เมื่ออายุเริ่มมากขึ้นความแข็งแรงก็จะเสื่อมถอยตามกาลเวลา และอาจทำให้เกิดโรคต่าง ๆ คอยรบกวนในชีวิตประจำวัน และแน่นอนว่ากิจวัตรประจำวันบางอย่างก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยไม่ว่าจะเป็น การออกกำลังกาย อาหารการกิน และพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ จึงทำให้เกิดเป็นแนวทางการฟื้นฟูสุขภาพสมัยใหม่ที่เรียกว่า “เวชศาสตร์ชะลอวัย” วันนี้ Trin Wellness จะมาอธิบายให้คุณได้รู้จักว่าแนวทางนี้คืออะไร เหมาะกับใคร และช่วยให้สุขภาพของคุณแข็งแรงสมวัยได้อย่างไร?

เวชศาสตร์ชะลอวัยคืออะไร?

เวชศาสตร์ชะลอวัย คือ ศาสตร์ทางการแพทย์สมัยใหม่ที่เน้นแนวทางการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นไปกับการป้องกันหรือยับยั้งก่อนเกิดภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญในแต่ละวัย โดยเวชศาสตร์ชะลอวัยนั้นจะใช้แนวทางการปรับวิถีชีวิตและพฤติกรรมประจำวันของผู้เข้ารับการรักษาเป็นหลัก เพื่อให้ร่างกายมีความสมดุลมากที่สุด ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจคุ้นชินกับเวชศาสตร์ชะลอวัยว่าเป็นศาสตร์แห่งการดูแลผิวพรรณ หรือเรื่องความสวยความงาม แต่ความจริงแล้วเวชศาสตร์ชะลอวัยเป็นแนวทางการฟื้นฟูสุภาพแบบองค์รวมของร่างกายมากกว่า เพื่อช่วยให้ตัวคุณคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เจ็บป่วยง่ายและมีความสุขในแต่ละช่วงวัยที่เปลี่ยนไป

เวชศาสตร์ชะลอวัยต่างจากการรักษาโรคทั่วไปอย่างไร

แนวทางการรักษาแบบเวชศาสตร์ชะลอวัยนั้นจะเป็นการดูสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในอนาคต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเน้นไปที่การให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวทางการรักษา โดยเป็นการอ้างอิงมาจากผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ 
ในขณะที่การรักษาโรคแบบทั่วไปที่จะมีการรักษาตามอาการเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้น แต่กลับกันเวชศาสตร์ชะลอวัยจะทำการค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่คอยขัดขวางความสมบูรณ์ของสุขภาพ เช่น รู้สึกอ่อนเพลียตอนตื่นนอน ปวดศีรษะ นอนไม่ค่อยหลับ มีความวิตกกังวล เป็นต้น ซึ่งบางครั้งแพทย์อายุรกรรมตามปกติทั่วไปอาจตรวจไม่พบสาเหตุที่แท้จริง และอาจได้รับยาที่ไม่สอดคล้องกับอาการที่เป็นอยู่ ณ เวลานั้น

เวชศาสตร์ชะลอวัยเหมาะกับใครบ้าง

แนวทางการรักษาแบบเวชศาสตร์ชะลอวัยนั้นจะเป็นการดูสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในอนาคต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเน้นไปที่การให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวทางการรักษา โดยเป็นการอ้างอิงมาจากผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ 
ในขณะที่การรักษาโรคแบบทั่วไปที่จะมีการรักษาตามอาการเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้น แต่กลับกันเวชศาสตร์ชะลอวัยจะทำการค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่คอยขัดขวางความสมบูรณ์ของสุขภาพ เช่น รู้สึกอ่อนเพลียตอนตื่นนอน ปวดศีรษะ นอนไม่ค่อยหลับ มีความวิตกกังวล เป็นต้น ซึ่งบางครั้งแพทย์อายุรกรรมตามปกติทั่วไปอาจตรวจไม่พบสาเหตุที่แท้จริง และอาจได้รับยาที่ไม่สอดคล้องกับอาการที่เป็นอยู่ ณ เวลานั้น

เวชศาสตร์ชะลอวัยเหมาะกับใครบ้าง

เวชศาสตร์ชะลอวัยเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ที่เหมาะกับทุกคน ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องผู้สูงอายุที่ต้องการชะลอวัย ซึ่งวัยประมาณ 30 ปีขึ้นไปนั้นถือว่าควรได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด เพราะเป็นวัยที่เซลล์ต่าง ๆ เริ่มมีการเสื่อมสภาพลงตามธรรมชาติ ดังนั้นหากคุณเข้ารับการฟื้นฟูด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยเร็วเท่าไหร่ ก็ช่วยให้คุณค้นพบแนวทางการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีในระยะยาวได้ โดยไม่ต้องรอให้เกิดอาการหรือโรคต่าง ๆ ตามวัยที่แก่ชรา

เวชศาสตร์ชะลอวัยทำอะไรได้บ้าง

อย่างที่ได้กล่าวไปว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยคือศาสตร์แห่งการดูแลสุภาพแบบองค์รวม ที่มีการตรวจเช็กร่างกายแบบลงลึกไปถึงเซลล์ จึงทำให้โปรแกรมการตรวจจะเน้นไปที่การค้นหาความผิดปกติต่าง ๆ ที่ยังไม่เกิด ณ เวลานี้ เพื่อนำไปวิเคราะห์หรือทำนายสุขภาพของคุณว่าในอนาคตคุณอาจจะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง โดยเวชศาสตร์ชะลอวัยจะมีการตรวจตามรายการดังต่อไปนี้

  • การตรวจระดับฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะฮอร์โมนต่อมไร้ท่อ
  • การตรวจภาวะภูมิแพ้แฝงในร่างกาย
  • การตรวจภาวะโภชนาการของร่างกาย เพื่อช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์
  • การตรวจสารพิษและการตรวจโลหะหนักในร่างกาย
  • การตรวจรหัสพันธุกรรม เพื่อค้นหาโอกาสการเกิดโรคร้ายแรงในอนาคต

สรุปเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัย

การชะลอวัยเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์นั้นคือสิ่งที่ถูกคนใฝ่หาเป็นอย่างมาก เพราะคงไม่มีที่อยากจะแก่ชราไปตามวัยที่ที่มีโรคต่าง ๆ คอยมารบกวน ดังนั้นการเลือกเข้ารักษาและฟื้นฟูร่างกายด้วยแนวทางเวชศาสตร์ชะลอวัยถือเป็นอีกทางเลือก ที่สามารถช่วยให้คุณวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมการทานอาหาร การวางแผนออกกำลังกาย การหากิจกรรมยามว่างที่ช่วยผ่อนคลายจากความเครียด รวมไปถึงการพักผ่อนที่ต้องให้เวลากับตัวเองได้มากพอที่ส่งผลดีต่อตัวคุณเอง เมื่อคนเรารู้ว่าควรประพฤติปฏิบัติต่อตัวอย่างอย่างไรก็สามารถมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขได้ตามวัยอย่างแท้จริง

Leave a reply