ไขสาเหตุโรคไทรอยด์ เกิดจากความเครียดจริงไหม

“โรคไทรอยด์” เกิดจากความผิดปกติจากการทำงานของต่อมไทรอยด์ ซึ่งส่งผลทำให้มีการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ที่มีความจำเป็นต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมของร่างกายแย่ลง สาเหตุของการเกิดโรคไทรอยด์แบ่งออกเป็นหลายเหตุปัจจัย แต่ไทรอยด์ จากความเครียด ไม่ใช่สาเหตุหลักโดยตรงของการทำให้เกิดโรคต่อมไทรอยด์ แต่สามารถส่งผลทำให้ผู้ที่ป่วยโรคไทรอยด์อยู่แล้วมีอาการแย่ลงได้

โรคไทรอยด์คืออะไร

2 โรคไทรอยด์คืออะไร

โรคไทรอยด์ เกิดจากการที่ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติไป ซึ่งต่อมไทรอยด์มีลักษณะเป็นต่อมขนาดเล็กรูปผีเสื้ออยู่ที่บริเวณโคนคอ ต่อมนี้ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการทำงานของร่างกายที่สำคัญหลายอย่าง เช่น ระบบเมแทบอลิซึม อัตราการเต้นของหัวใจ และควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 

ทั้งนี้การเกิดโรคต่อมไทรอยด์ อาจทำให้ต่อมนี้มีการผลิตฮอร์โมนมากเกินไป (hyperthyroidism) หรือผลิตฮอร์โมนน้อยเกินไป (hypothyroidism) ทำให้เกิดอาการและปัญหาสุขภาพร่างกายได้แตกต่างกัน

โรคไทรอยด์เกิดความผิดปกติอย่างไรบ้าง

3โรคไทรอยด์เกิดความผิดปกติอย่างไรบ้าง

ต่อมไทรอยด์มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุม ระบบการเผาผลาญ การเจริญเติบโต และการใช้พลังงาน เมื่อต่อมนี้ทำงานผิดปกติไป จะนำไปสู่การเกิดอาการและโรคต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น

ต่อมไทรอยด์อักเสบ

การอักเสบของต่อมไทรอยด์ ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเกิดภาวะ Thyroiditis หรือต่อมไทรอยด์มีภาวะอักเสบเฉียบพลัน จัดเป็นภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราหันไปโจมตีต่อมไทรอยด์ จนทำให้เกิดต่อมไทรอยด์อักเสบ ซึ่งการอักเสบนี้มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัส หรือต่อมไทรอยด์อักเสบหลังคลอด และการอักเสบที่เกิดขึ้นหลังการตั้งครรภ์

มีเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์

อาจพบเจริญเติบโตผิดปกติของต่อมไทรอยด์ โดยอาจพบเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งได้ หรือสำหรับผู้ป่วยบางรายเนื้องอกนั้นอาจลุกลาม กลายเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้ในภายหลัง 

ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูง

ภาวะนี้ คือ การที่ต่อมไทรอยด์ทำงานหนักมากจนเกินไป มีการผลิตฮอร์โมนออกมามาก อาการที่พบได้บ่อย คือ อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น น้ำหนักลด มีความวิตกกังวล และตัวสั่น 

ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ 

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย หรือก็คือมีการผลิตฮอร์โมนออกมาน้อยเกินไป อาการที่พบได้บ่อย คือ เหนื่อยล้า น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น มีภาวะซึมเศร้า และแพ้อากาศเย็น ซึ่งลักษณะภาวะนี้มักเกิดจากต่อมไทรอยด์อักเสบ หรือการขาดสารไอโอดีน 

โรคไทรอยด์เกิดจากความเครียดจริงไหม

แม้ว่าความเครียด อาจจะทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะต่อมไทรอยด์มีอาการที่รุนแรงขึ้น แต่ความเครียดก็ไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไทรอยด์โดยตรง แต่ทั้งนี้หากอยากมีสุขภาพที่แข็งแรง ความเครียดก็เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับการมีสุขภาพที่ดีนั่นเอง

ในกรณีที่คุณมีความเครียดอย่างหนักเรื้อรังเป็นเวลานาน ร่างกายก็จะผลิตอะดรีนาลีนและคอติซอลออกมาเรื่อย ๆ ซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงและทำให้โรคไทรอยด์กำเริบได้  

สาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดโรคไทรอยด์ 

นอกจากไทรอยด์ เกิดจากสาเหตุทางอ้อมอย่างความเครียดได้แล้ว ก็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดโรคไทรอยด์ได้อีก อาทิ

 • ปัจจัยทางพันธุกรรม ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้ จะยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อมไทรอยด์ได้
 • การขาดสารอาหารอย่างไอโอดีนก็ยังคงถือเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคต่อมไทรอยด์ 
 • ยาบางชนิด เช่น ลิเธียม  อาจรบกวนการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้
 • การฉายรังสี สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือได้รับรังสีจากสิ่งแวดล้อม อาจทำให้เกิดปัญหากับต่อมไทรอยด์ได้
 • สภาวะภูมิต้านตนเองผิดปกติ อาจเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ได้

วินิจฉัยอย่างไรว่าเป็นโรคไทรอยด์

4 วินิจฉัยอย่างไรว่าเป็นโรคไทรอยด์

การวินิจฉัยโรคต่อมไทรอยด์ คุณหมอจะเริ่มจากการซักประวัติทางการแพทย์ การตรวจร่างกาย การตรวจเลือด ตรวจฮอร์โมน และบางครั้งก็มีการตัดชิ้นเนื้อมาตรวจสอบร่วมด้วย ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะได้การวินิจฉัยอย่างละเอียด สำหรับอาการที่พบได้บ่อยของผู้ที่ป่วยเป็นโรคต่อมไทรอยด์ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเป็นภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป หรือทำงานน้อยเกินไป ดังนี้ 

ภาวะไฮเปอร์ไทรอยด์ (Hyperthyroidism) 

หรือภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกิน ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ออกมามากกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการ มักพบอาการดังนี้

 • หัวใจเต้นเร็วหรือใจสั่น
 • มีความวิตกกังวล หงุดหงิด  
 • น้ำหนักตัวลดลงอย่างหาสาเหตุไม่ได้
 • มีอาการสั่นตามมือหรือนิ้วมือ 
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง 
 • นอนหลับยาก
 • ต่อมไทรอยด์ขยายใหญ่ (คอพอก)

ไฮโปไทรอยด์ (Hypothyroidism)

หรือภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำ (Underactive Thyroid) พบอาการได้ดังนี้

 • รู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา
 • น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 
 • ผิวแห้งและเล็บเปราะ
 • ผมร่วงหรือผมบาง
 • แพ้ความเย็น
 • ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ หรือปวดตึง
 • ท้องผูก
 • อัตราการเต้นของหัวใจช้า
 • จำอะไรไม่ค่อยได้
 • ประจำเดือนมามากหรือผิดปกติ

แนวทางการรักษาเมื่อตรวจพบโรคไทรอยด์

สำหรับแนวทางการรักษาเมื่อตรวจพบโรคต่อมไทรอยด์ จะขึ้นอยู่กับว่าต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป (พร่องไทรอยด์) หรือทำงานมากเกินไป (ไฮเปอร์ไทรอยด์) แนวทางการรักษาของแต่ละรูปแบบก็มีดังนี้  

ภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำ (ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป)  

คุณหมออาจจะจ่ายยา Levothyroxine ให้  เป็นยาสำหรับรักษาภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งเป็นรูปแบบสังเคราะห์ของฮอร์โมนไทรอยด์ thyroxine (T4) ยานี้จะเข้าไปชดเชยการขาดฮอร์โมน และรักษาระดับ TSH ให้คงที่ และจะต้องมีการตรวจเลือดเป็นประจำเพื่อติดตามระดับ TSH และปรับขนาดยาให้เหมาะสมในแต่ละช่วง

ทั้งนี้คนไข้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการบริโภคอาหาร ด้วยการรับประทานอาหารที่สมดุลและมีไอโอดีนเพียงพอแต่ไม่มากเกินไป ร่วมกับออกกำลังกายเพื่อรับมือกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นร่วมด้วย

ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน):

คุณหมออาจจะจ่ายยาต้านไทรอยด์ Methimazole หรือ Propylthiouracil (PTU) ให้ ยาเหล่านี้จะช่วยลดการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ โดยการยับยั้งการทำงานของต่อมไทรอยด์ หรือคนไข้บางรายอาจต้องเข้ารับการผ่าตัด โดยคุณหมออาจแนะนำให้นำต่อมไทรอยด์ออกบางส่วน ในกรณีที่มีอาการรุนแรงหรือเมื่อการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ แล้วใช้ไม่ได้ผล 

และคุณหมออาจจ่ายยาเพิ่ม เพื่อจัดการกับอาการต่าง ๆ เช่น หัวใจเต้นเร็ว อาการสั่น และลดความวิตกกังวล ทั้งนี้จะต้องมีการติดตามผลการรักษาเป็นประจำ เพื่อทำการปรับยาให้เหมาะสมสำหรับอาการในแต่ละช่วง

สรุปเกี่ยวกับโรคไทรอยด์จากความเครียด

หลายคนอาจเข้าใจว่าไทรอยด์ เกิดจากความเครียด แต่จริง ๆ แล้วความเครียดไม่ได้ก่อให้เกิดโรคต่อมไทรอยด์โดยตรง แต่อาจทำให้อาการกำเริบ หรืออาการแย่ลงได้ และการมีความเครียดเรื้อรังยังส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน และความสมดุลของฮอร์โมน ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้ด้วยนั่นเอง ดังนั้นการวางแผนจัดการความเครียดให้ดี จึงไม่เพียงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไทรอยด์เท่านั้น ยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นอีกด้วย

ถ้าคุณสงสัยว่าตัวเองกำลังมีความผิดปกติเกี่ยวกับโรคไทรอยด์ ควรรีบไปพบคุณหมอ และเข้ารับการวินิจฉัยที่เหมาะสม เพื่อจะได้จัดการกับความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีที่เหมาะสม

Trin Wellness Clinic คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย เรามีบริการรักษาโรคไทรอยด์ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อที่ Trin Wellness Clinic

บริการของเรา:

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไทรอยด์ทุกชนิด
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการรักษา
 • ติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด
 • ให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการใช้ชีวิต

ทำไมต้องเลือก Trin Wellness Clinic:

 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อโดยเฉพาะ
 • เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย
 • บริการที่เป็นมิตร ใส่ใจ และเข้าใจผู้ป่วย
 • สถานที่สะอาด ปลอดภัย และสะดวกสบาย

อย่าปล่อยให้โรคไทรอยด์รบกวนชีวิตของคุณ หากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

Leave a reply