ไขข้อสงสัย ตรวจเลือดเช็กอะไรได้บ้าง

ในการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจเลือด คงจะเป็นการตรวจที่หลายคนคุ้นชินกันดี และการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพนั้นมีวิธีการเตรียมตัวรวมถึงมีข้อห้าม อย่างเช่น การงดอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้หลายคนอาจเกิดข้อสงสัยว่า การตรวจเลือด ที่จำเป็นต้องงดอาหารและน้ำนี้ สามารถที่จะตรวจเช็กอะไรได้บ้าง และคุ้มค่าที่จะทำการตรวจหรืองดตามข้อห้ามเหล่านี้หรือไม่

ตรวจเลือดเช็กอะไรได้บ้าง

ในการตรวจสุขภาพตรวจเลือดประจำปี เป็นการตรวจที่สามารถบ่งบอกและคัดกรองโรคที่อาจแฝงในร่างกาย รวมถึงการเช็กปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้ ดังนั้นก่อนที่จะทำการเจาะเลือดเพื่อทำการตรวจสุขภาพ ผู้เข้ารับการตรวจจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตัวตามข้อห้ามก่อนเข้ารับการตรวจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการตรวจและค่าเลือดที่ได้นั้นมีความแม่นยำและถูกต้องมากที่สุด 

คัดกรองโรคที่อาจแฝงในร่างกาย แต่ยังไม่แสดงอาการ

ตรวจเลือดเช็กอะไรได้บ้าง

การตรวจเลือดสามารถที่จะทำการคัดกรองโรคที่อาจมีการแฝงอยู่ภายในร่างกาย แต่ยังไม่แสดงอาการได้ อาทิเช่น โรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ 2 โรคที่กล่าวมานี้เท่านั้น การเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปี สามารถที่จะใช้คัดกรองโรคต่างๆ ได้อีกหลายโรค

เช็กปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค

อีกหนึ่งประสงค์ของการตรวจเลือด และตรวจสุขภาพประจำปี คือ การตรวจหาปัจจัยเสี่ยงรวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ยกตัวอย่าง ปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น กรรมพันธุ์ เป็นต้น ส่วนพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่าง เช่น การดื่มแอลกอฮอล์, การสูบบุหรี่, การรับประทานอาหาร ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้ทั้งสิ้น หากทราบถึงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จะสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้ง่ายมากยิ่งขึ้นตามคำแนะนำของแพทย์

ตรวจเลือดสามารถตรวจอะไรได้บ้าง

ตรวจเลือดสามารถตรวจอะไรได้บ้าง

ในการสุขภาพประจำปี ตรวจเลือด การเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อนำเอาไปวิเคราะห์จะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากเป็นการตรวจที่ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก เช่น

  • ตรวจเช็กความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) หาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง, เม็ดเลือดขาว, เกล็ดเลือด, ความเข้มข้นของเลือด หรือภาวะโลหิตจาง
  • ตรวจเช็กค่าระดับน้ำตาลในเลือด (FPG) รวมถึงค่าน้ำตาลเฉลี่ย (HbA1c) คัดกรองโรคเบาหวาน
  • ตรวจเช็กระดับไขมันในเลือดและไตรกลีเซอไรด์ สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
  • ตรวจค่าของเสียครีอะตินีนและค่า BUn ในเลือด เพื่อประเมินความสามารถในการขับของเสียของไต
  • ตรวจหาเอนไซม์และสารต่างๆ ในเลือด เพื่อหาภาวะตับอักเสบ, ตับเสื่อมสภาพ และดีซ่าน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในเลือด
  • ตรวจเช็กระดับกรดยูริก ประเมินความเสี่ยงโรคเกาต์
  • ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส และเชื้อรา
  • ตรวจเพื่อทำการยืนยันโรคภูมิแพ้ตัวเอง

ควรตรวจเลือดทุกปีมั้ย

เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพและร่างกาย แนะนำควรทำการเจาะเลือด ตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในการตรวจสุขภาพนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำการตรวจทุกอย่างแบบเหมารวมก็ได้ โดยทางโรงพยาบาลจะมีการทำโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสมของแต่ละช่วงวัยไว้ให้แล้ว

สรุปบทความ

เนื่องจากการตรวจเลือดสามารถที่บ่งบอกถึงโรคต่างๆ ที่อันตรายต่อสุขภาพได้มาก หากคุณกำลังที่จะเข้ารับการตรวจ อย่าลืมทำการงดอาหารและน้ำตามระยะเวลาที่กำหนด และอย่าลืมว่าการปฏิบัติตัวตามข้อห้ามก่อนเข้ารับการตรวจนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ควรละเลยโดดเด็ดขาด เพื่อให้ผลที่ได้นั้นแม่นยำมากที่สุด สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยตรวจสุขภาพมาก่อนเลย แนะนำว่าควรทำการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่เหมาะสมของแต่ละช่วงวัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพราะหากพบปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือพบโรคแฝงที่ไม่แสดงอาการตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น จะสามารถทำการหลีกเลี่ยงและรักษาได้ทันท่วงที และสุขภาพเป็นสิ่งที่เสียไปแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาได้ หากพบความผิดปกติของร่างกายควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยทันที

Leave a reply