Our passion is your health!

Who we are

นายแพทย์ ตฤณ กระแสสังข์

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านเวชศาสตร์การป้องกัน ( แพทยสภา ) และเวชศาสตร์ชะลอวัย จบการศึกษา เฉพาะทาง American Board Of Antiaging and Regenerative Medicine (ABRAM) จากสถาบัน American Academy of Anti Aging Medicine

( A4M ) USA

ประสบการณ์การบริหารเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานาซี และเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยต่าง ๆ

ปัจจุบัน เป็นผู้บริหารในกิจการของตัวเองชื่อ  Dr.Trin Wellness ศูนย์การแพทย์ เน้น การรักษาแบบองค์รวม การตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ก่อนเกิดโรคที่รุนแรง รวมทั้ง การรักษาโรคเรื้อรังด้วย การใช้ สารอาหาร วิตามิน สเต็มเซลล์ เช่น โรคเสื่อมสมรรถนะทางเพศชาย โรคฮอร์โมนแปรปรวน โรคหลอดเลือดสมอง และหัวใจ  ข้อเข่าเสื่อม การบาดเจ็บทางกีฬา อัลไซเมอร์ แพ้ภูมิตัวเอง โดยมีแพทย์ เฉพาะทาง สาขาต่าง ๆ ร่วมทีม การรักษาผู้ป่วย

Dr.Trin wellness กำลัง ขยายสาขาศูนย์การแพทย์ ได้แก่ สาขา รพ เจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร สาขา ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย สมุย และ พังงา

0 +
Patients

คนไข้มากกว่า 1,000 ราย ที่ประสบความสำเร็จในการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

0 +
Experiences

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการดูแล ฟื้นฟู สุขภาพคนไข้ และให้การดูแลเชิงป้องกัน

Meet our team

กิ๊ง นพมาศ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เอฟ ปุญญพัฒน์

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

หน่อย ธัญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพ

มายนาย อัฑฒวิชญ์

ผู้ช่วยแพทย์ฝ่ายวิชาการ