รู้จักกับ “หมอตฤณ” ผู้เชี่ยวชาญด้าน Men’s Vitality ประจำคลินิก Trin Wellness

ในปัจจุบันศาสตร์ในการรักษาแบบองค์รวมหรือ Integrated Care Service ได้รับความนิยมจากผู้คนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ด้วยแนวทางการรักษาที่เน้นการฟื้นฟูและเสริมสร้างร่างกายเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างตัวผู้เข้ารับการรักษาและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ และวางแผนการรักษาที่สอดคล้องกับตัวผู้เข้ารับการรักษามากที่สุด ซึ่งที่ Trin Wellness พร้อมเป็นผู้ดูแลสุขภาพของคุณแบบองค์รวมที่ทันสมัยและเหมาะกับคุณมากที่สุด โดยมี “ดร. นพ. ตฤณ กระแสสังข์” หรือ “หมอตฤณ” ผู้อำนวยการประจำคลินิกและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คุณวางใจด้วยประสบการณ์ที่มากมายของคุณหมอตฤณ

ประวัติด้านการศึกษาของ “หมอตฤณ”

  • จบการศึกษาสาขาแพทย์เฉพาะทางสาขาด้านเวชศาสตร์การป้องกัน (แพทยสภา) และเวชศาสตร์ชะลอวัย 
  • จบการศึกษา เฉพาะทาง American Board of Antiaging and Regenerative Medicine (ABRAM) จากสถาบัน American Academy of Anti Aging Medicine (A4M) USA และ DBA CMU California Metropolitan University

ประสบการณ์ทางการแพทย์กว่า 20ปีของ “หมอตฤณ”

กว่า 20 ปีที่คุณหมอตฤณได้สั่งสมประสบการณ์ทางด้านการแพทย์สาขาเวชศาสตร์การป้องกันและเวชศาสตร์ชะลอวัย คุณหมอตฤณได้ผ่านการทำงานเฉพาะมามายมากตั้งแต่ปี 1998 จงถึงปัจจุบัน หมอตฤณได้เป็นผู้บริหารของคลินิก “Trin Wellness” ศูนย์การแพทย์ เน้น การรักษาแบบองค์รวม การตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ก่อนเกิดโรคที่รุนแรง รวมไปถึงการรักษาโรคเรื้อรังด้วย การใช้ สารอาหาร วิตามิน สเต็มเซลล์ เช่น โรคเสื่อมสมรรถนะทางเพศชาย โรคฮอร์โมนแปรปรวน โรคหลอดเลือดสมอง และหัวใจ ข้อเข่าเสื่อม การบาดเจ็บทางกีฬา อัลไซเมอร์ แพ้ภูมิตัวเอง โดยมีแพทย์ เฉพาะทาง สาขาต่าง ๆ ร่วมทีม การรักษาผู้ป่วย

จุดเริ่มต้นของการเป็นแพทย์เฉพาะตั้งแต่ปี 1998-2002

แพทย์เฉพาะทางแพทยสภา สาขาด้านเวชศาสตร์การป้องกัน  และเวชศาสตร์ชะลอวัย

ต่อยอดการศึกษาเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยในปี 2002

American Board Of Antiaging and Regenerative Medicine (ABRAM) จบการศึกษาเฉพาะทาง

สถาบัน American Academy of Anti Aging Medicine

บทบาทการเป็นผู้อำนวยการในปี 2005

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานาซี และเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยต่าง ๆ

ผู้อำนวยการคลินิก Trin Wellness ปี 2022 จนถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการคลินิก Trin Wellness ปี 2022 และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิก

ทำไมต้องให้หมอตฤณดูแลคุณ

  • ความเชี่ยวชาญของคุณหมอตฤณในด้านการแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  
  • เน้นการรักษาสุขภาพของคุณแบบองค์รวม เพื่อช่วยยับยั้งความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้ในอนาคต
  • แนวทางการรักษาที่ทันสมัยและมีความเฉพาะทางมากที่สุด เพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • วิเคราะห์และวางแผนการรักษาที่สอดคล้องกับภาวะต่าง ๆ และความพร้อมทางด้านร่างกายของผู้เข้ารับการรักษา

สรุปเกี่ยวกับหมอฤณผู้เชี่ยวชาญด้าน Men’s Vitality ประจำคลินิก Trin Wellness

หากคุณกำลังมองหาคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาแบบองค์รวม และมีประสบการณ์ในด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย สามารถเข้ามาที่คลินิกเพื่อปรึกษาปัญหาต่าง ๆ กับคุณหมอตฤณได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น การตรวจร่างกาย ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชาย ปัญหาวัยทอง ปัญหาด้านภูมิคุ้มกัน รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม ติดต่อได้ทางเว็บไซต์คลินิก Trin Wellness หรือโทร 0972655994 เพื่อขอรับคำแนะนำจากคุณหมอตฤณและประเมินเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีพร้อมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงของร่างกายในทุกช่วงวัย

Leave a reply