ดร. นพ. ตฤณ กระแสสังข์

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านเวชศาสตร์การป้องกัน (แพทยสภา) และเวชศาสตร์ชะลอวัย จบการศึกษา เฉพาะทาง American Board of Antiaging and Regenerative Medicine (ABRAM) จากสถาบัน American Academy of Anti Aging Medicine (A4M) USA และ DBA CMU California Metropolitan University

แพทย์เฉพาะทาง สาขาด้านเวชศาสตร์การป้องกัน (แพทยสภา) และเวชศาสตร์ชะลอวัย
การศึกษา American Board Of Anti-aging and Regenerative Medicine (ABRAM)
สถาบัน
  • American Academy of Anti Aging Medicine
  • A4M
  • USA
ประสบการณ์ 20 ปี
คนไข้ มากกว่า 10,000 ราย

ประสบการณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานาซี และเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยต่าง ๆ

ปัจจุบัน เป็นผู้บริหารในกิจการของตัวเองชื่อ  Dr.Trin Wellness ศูนย์การแพทย์ เน้น การรักษาแบบองค์รวม การตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ก่อนเกิดโรคที่รุนแรง รวมทั้ง การรักษาโรคเรื้อรังด้วย การใช้ สารอาหาร วิตามิน สเต็มเซลล์ เช่น โรคเสื่อมสมรรถนะทางเพศชาย โรคฮอร์โมนแปรปรวน โรคหลอดเลือดสมอง และหัวใจ  ข้อเข่าเสื่อม การบาดเจ็บทางกีฬา อัลไซเมอร์ แพ้ภูมิตัวเอง โดยมีแพทย์ เฉพาะทาง สาขาต่าง ๆ ร่วมทีม การรักษาผู้ป่วย

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ผู้บริหารในกิจการของตัวเองDr.Trin Wellness

เน้น การรักษาแบบองค์รวม การตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ก่อนเกิดโรคที่รุนแรง รวมทั้ง การรักษาโรคเรื้อรังด้วย การใช้ สารอาหาร วิตามิน สเต็มเซลล์ เช่น โรคเสื่อมสมรรถนะทางเพศชาย โรคฮอร์โมนแปรปรวน โรคหลอดเลือดสมอง และหัวใจ  ข้อเข่าเสื่อม การบาดเจ็บทางกีฬา อัลไซเมอร์ แพ้ภูมิตัวเอง โดยมีแพทย์ เฉพาะทาง สาขาต่าง ๆ ร่วมทีม การรักษาผู้ป่วย

ผู้อำนวยการทำงาน

โรงพยาบาลพานาซี และเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยต่าง ๆ

American Board Of Antiaging and Regenerative Medicine (ABRAM)จบการศึกษาเฉพาะทาง

สถาบัน American Academy of Anti Aging Medicine

แพทย์เฉพาะทางแพทยสภา

สาขาด้านเวชศาสตร์การป้องกัน  และเวชศาสตร์ชะลอวัย

Meet our team!