รวม 10 โรคผู้สูงอายุ ที่พบได้เป็นประจำ รู้ก่อนเสี่ยงน้อยกว่า

ไม่ว่าใครก็ตามที่มีอายุมากขึ้น ร่างกายก็จะยิ่งมีความเสื่อมถอยมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเป็นวันที่ร่างกายสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ช้าลง รวมไปถึงฮอร์โมนหลายชนิดที่ร่างกายไม้ผลิตเองได้ไม่เท่าเดิม จนนำไปสู่ภาวะเสี่ยงหลากหลายรูปแบบเช่น การเคลื่อนไหวที่ไม่กระฉับกระเฉง ระบบการทำงานหัวใจที่ผิดปกติ กระดูกไม่แข็งแรงเหมือนเคย เป็นต้น ซึ่งภาวะเหล่านี้ทำให้ผู้สูงวัยทุกรายมีโอกาสเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับโรคภัยต่าง ๆ มากกว่าคนวัยหนุ่มสาว วันนี้ Trin Wellness จะมาแนะนำกับ 10 โรคผู้สูงอายุ ที่พบบ่อยและควรเฝ้าระวัง

10 โรคผู้สูงอายุ ที่พบบ่อยในประเทศไทย

1. โรคหัวใจขาดเลือด

โรคหัวใจขาดเลือดคือหนึ่งในโรคผู้สูงอายุที่มีความอันตรายต่อระบบไหลเวียนเลือดในร่างกาย เพราะเป็นโรคที่เกิดจากการสะสมของไขมันตามผนังหลอดเลือด ทำให้ตัวหลอดเลือดตีบหรือแคบลงจนส่งผลกระทบต่อการลำเลียงเลือดไปกล้ามเนื้อหัวใจ จนทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดขึ้นได้ โดยปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงมักจะเริ่มต้นจากพฤติกรรมการทานอาหาร และขาดการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากตัวบุคคลด้วยไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ และประวัติการเป็นโรคชนิดนี้ของคนในครอบครัว

2. โรคหลอดเลือดสมอง

ถัดมาคือโรคหลอดเลือดสมองหรือ Stroke ถือเป็นโรคผู้สูงอายุที่เกิดจากภาวะหลอดเลือดตีบตันเช่นเดียวกับโรคหัวใจขาดเลือด โดยที่ตำแหน่งที่มีปัญหาจะเป็นหลอดเลือดสมอง ทำให้เลือดถูกส่งไปยังสมองไม่เพียงพอจนทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจน และหนักที่สุดคือทำให้สมองตายได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่นอกเหนือจากเรื่องของอายุก็คือ โรคอ้วน พฤติกรรมการสูบบุหรี่จัด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และประวัติของคนในครอบครัวที่เป็นโรคนี้ด้วยเช่นกัน

3. โรคความดันโลหิตสูง

โดยทั่วไปคนเราจะมีความดันโลหิตอยู่ราว ๆ 120/80-139/89 มิลลิปรอท หากเกิดกว่านี้จะถูกจัดเป็นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้สูงอายุและผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิดมาตรฐานคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด เพราะระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ไม่เต็มที่เท่าวัยหนุ่มสาวและผู้ที่มีน้ำหนักตัวตามเกณฑ์ โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่สามารถเกิดภาวะอื่น ๆ แทรกซ้อนได้หากไม่มีการรักษา เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดในสมอง เป็นต้น

4. โรคกระดูกพรุน

กระดูกเป็นอีกส่วนประกอบของร่างกายมีความเสื่อมถอยตามวัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความแข็งแรงของกระดูกที่อาจส่งผลให้เกิด โรคกระดูกพรุน เป็นโรคที่พบในเพศหญิงมากกว่าเนื่องมาจากวัยหมดประจำเดือนที่ฮอร์โมนลดลง ทำให้กระดูกมีความหนาแน่นน้อยลง ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ทั้งปวดรอบเอว ปวดหลัง ปวดตามข้อ หนักที่สุดคืออาจทำให้รูปร่างเปลี่ยนไป

5. โรคข้อเข่าเสื่อม

อีกโรคที่ตามมาติด ๆ จากโรคกระดูกพรุนคือ โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากการใช้งานข้อเข่ามานานจากน้ำหนักตัวที่มากเกินมาตรฐาน ซึ่งอาการจะหนักขึ้นเรื่อย ๆ หากยังไม่มีการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน โดยลักษณะอาการที่เห็นได้ชัดคืออาการข้อติดขัด ขาโก่งมากกว่าปกติ เหยียดขาได้ไม่สุด และอาจทำให้ข้อเข่าผิดรูป

6. โรคอัลไซเมอร์

เมื่อสมองถูกใช้งานมาตลอดชีวิต ก็ย่อมต้องมีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพลงได้ ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดโรคทางสมองอย่างโรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคผู้สูงอายุจากภาวะที่สมองเสื่อมลงจากเซลล์สมองหยุดทำงาน หากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้สมองเสื่อมไปเรื่อย ๆ จนถึงขั้นรุนแรงที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ ส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุมากที่สุด

7. โรคเบาหวาน

อีกโรคที่พบมากในผู้สูงอายุอย่างโรคเบาหวาน คือภาวะที่เกิดจากร่างกายผลิตฮอร์โมนอิซูลินไม่เพียงพอจนเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งมีผลทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ในเลือดได้ตามปกติ และทำให้มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูง โดยโรคนี้สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันทั้งการควบคุมระดับน้ำตาลจากมื้ออาหาร และการออกกำลังกาย

8. โรคไต

โรคไตเป็นภาวะที่ไตสามารถทำงานได้แย่ลง ทั้งการกำจัดของเสียในร่างกาย การควบคุมสมดุลระหว่างน้ำและเกลือแร่ การสร้างฮอร์โมน และการควบคุมความเป็นกรด-ด่างในเลือด โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากโรคประจำตัวอย่าง โรคเบาหวาน โรคเกาต์ และความดันโลหิตสูง รวมไปถึงภาวะน้ำหนักเกินด้วยเช่นกัน เป็นโรคที่ไม่ค่อยแสดงอาการในช่วงเริ่มแรก แต่สามารถตรวจสุภาพของไตก่อนได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดอาการต่าง ๆ

9. โรคที่เกี่ยวกับตา

ดวงตาถือเป็นอวัยวะที่สามารถเสื่อมสภาพได้ตามวัยเหมือนกันส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ซึ่งจะมีโรคผู้สูงอายุที่เกี่ยวกับดวงตาอยู่หลายชนิด เช่น โรคประสาทจอตาเสื่อม. โรคต้อกระจก, โรคต้อหิน รวมไปถึงสายตายาวด้วยเช่นกัน โดยโรคในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตานั้นสามารถตรวจล่วงหน้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดอาการ

10. โรคปอด

โรคผู้สูงอายุอย่างโรคปอด เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจากการใช้ชีวิตทางกลางอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ หรือมีสารเคมีที่เป็นพิษต่อทางเดินหายใจ ก็จะทำให้ปอดเสื่อมสภาพได้และอาจเสื่อมก่อนวัยอันควรด้วยเช่นกัน โดนเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่จัด และผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลภาวะต่าง ๆ โดยโรคปอดสามารถยกระดับเป็นโรคอื่น ๆ ได้ เช่น วัณโรค, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคมะเร็งปอด และโรคหอบหืด

สรุปเกี่ยวกับโรคผู้สูงอายุที่พบได้เป็นประจำ

โรคผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเกิดมาจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ตามวัย เพราะตลอดช่วงอายุของคนเรามีการใช้งานร่างกายเป็นประจำ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งอาหารการกิน การออกกำลังกาย และการดูแลตัวเอง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสภาพร่างกายในอนาคตได้ และในปัจจุบันคุณสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้ด้วย “เวชศาสตร์ชะลอวัย” ศาสตร์ทางการแพทย์ยุคใหม่ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายและช่วยยั้งต้นเหตุของปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ปรึกษาแนวทางการดูแลร่างกายด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัย ปรึกษากับพวกเรา Trin Wellness ได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือโทร 0972655994 ได้ทันที

Leave a reply