ตรวจ ABI

ตรวจค่าความเเข็งตัว ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดส่วนปลาย ดูความเสี่ยงกับโรคหลอดเลือดทั่วร่างกาย ความเสี่ยง Stroke เส้นเลือดในสมองแตก ตีบตัน ฉีกขาด ดูความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เนื่องจากหลอดเลือดมีปัญหา

ตรวจ ESR

เป็นการวัดอัตราตกของเม็ดเลือดแดง ค่าที่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงการอักเสบของร่างกาย เป็นการตรวจที่แพทย์ใช้ติดตามการอักเสบภายในร่างกาย และการตอบสนองต่อการรักษา

ตรวจฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย