[features ids=”4003″ type=”circle circle-small” style=”light light-white” headers=”1″ headers_links=”0″ read_more=”0″ icon_links=”0″ el_class=”float-left”]
[features ids=”4005″ type=”circle circle-small” style=”light light-white” headers=”1″ headers_links=”0″ read_more=”0″ icon_links=”0″ el_class=”float-left”]
[features ids=”2962″ type=”circle circle-small” style=”light light-white” headers=”1″ headers_links=”0″ read_more=”0″ icon_links=”0″ el_class=”float-left”]

欢迎来到 Dr. Trin Wellness Clinic

Dr. Trin Wellness Clinic is a specialised integrated regenerative medicine clinic.

124Artboard 4@2x
124Artboard 5 copy@2x
124Artboard 5@2x

我们采用更全面的方法来恢复男性健康,检查并找出勃起功能障碍症状的原因,随着各种相关疾病的治疗和康复以及引起症状的恶化,着重于使用 PRP,其本身的血浆提取物,进行注射治疗。

FIND OUT MORE

Specialised Clinic

Dr. Trin, American Board Of Anti-aging and Regenerative Medicine (ABRAM)

เน้น การรักษาแบบองค์รวม การตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ก่อนเกิดโรคที่รุนแรง รวมทั้ง การรักษาโรคเรื้อรังด้วย การใช้ สารอาหาร วิตามิน สเต็มเซลล์ เช่น โรคเสื่อมสมรรถนะทางเพศชาย โรคฮอร์โมนแปรปรวน โรคหลอดเลือดสมอง และหัวใจ  ข้อเข่าเสื่อม การบาดเจ็บทางกีฬา อัลไซเมอร์ แพ้ภูมิตัวเอง โดยมีแพทย์ เฉพาะทาง สาขาต่าง ๆ ร่วมทีม การรักษาผู้ป่วย

ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคและอาการผิดปกติต่างๆ เพื่อให้เกิดการรักษาที่ตรงจุด เห็นผล ได้ประสิทธิภาพการรักษาสูงสุด และจัดการกับความกังวลที่ได้แม่นยำ ทำให้อาการผิดปกติต่างๆ ได้รับการดูแล และสุขภาพองค์รวมดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศผู้ชาย เป็นอาการที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัว จนไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดภาวะเครียด ขาดความมั่นใจ และยังเป็นสัญญาณบอกได้ว่า สุขภาพร่างกายโดยรวมในขณะนั้น ไม่แข็งแรง หรือมีอะไรบางอย่างผิดปกติ เพราะอาการหย่อนสมรรถภาพ มักจะเป็นสืบเนื่องผูกพันธ์กับอาการหรือโรคอื่นๆ ร่วมด้วย เสมอ เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมัน หลอดเลือดอักเสบ หรือ ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย

Medical Walk-in Process

Appointment Needed

ทำนัดหมายล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการให้บริการแบบ New Normal และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ให้ได้รับบริการในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม

Availability of Doctors

ตรวจสอบคิวแพทย์ล่วงหน้า เพื่อจะได้รับบริการที่ถูกต้องครอบคลุม คลินิกให้บริการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญด้านการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตามแนวทางการดูแลแบบเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Cost Effective

ราคาค่าบริการสมเหตุสมผล เน้นการตรวจรักษาครอบคลุมตามความจำเป็นเร่งด่วน ให้บริการที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้การรับบริการคุ้มค่าที่สุดและเห็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจที่สุด

นายแพทย์ ตฤณ กระแสสังข์

American Board Of Antiaging and Regenerative Medicine (ABRAM)

แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านเวชศาสตร์การป้องกัน และเวชศาสตร์ชะลอวัย จบการศึกษา เฉพาะทาง American Board Of Antiaging and Regenerative Medicine (ABRAM) จากสถาบัน American Academy of Anti Aging Medicine

Contact details

ดร. ตฤณ เวลเนส คลินิก

อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 2 ตึก B เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310

เปิดให้บริการทุกวัน
วันจันทร์ – วันอาทิตย์
ตั้งเเต่เวลา 09.30 – 18.30 น

In Case of Emergency Call

To schedule an appointment, please fill out the form below.

MAKE AN APPOINTMENT