บริการรักษาฟื้นฟู “แบบองค์รวม” ตรวจสุขภาพหาสาเหตุ และรักษาโรคที่ต้นเหตุ เน้นการป้องกันและฟื้นฟูที่ต้นเหตุ

ตฤณ เวลเนส คลินิก

We passionately care form your healt

ดูแลและฟื้นฟูจากภายในแบบองค์รวม

เพราะเรา .. เข้าใจผู้ชาย

เราใช้การฟื้นฟูสุขภาพเพศชายแบบองค์รวม ตรวจสุขภาพหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ พร้อมรักษาฟื้นฟูโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพ เน้นการใช้ PRP สารสกัดพลาสม่าจากตัวเองฉีดรักษาเป็นหลัก เพื่อซ่อมแซมที่ต้นเหตุ


ทำไมต้องให้ ตฤณ เวลเนส คลินิก ดูแลคุณ ?

A better day starts with a better well-being.

แพทย์เฉพาะทาง

แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์การป้องกัน แพทยสภา ประเทศไทย และ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ชะลอวัย สหรัฐอเมริกา

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

ทีมผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการดูแลคนไข้หลากหลายสหสาขาวิชา พร้อมสำหรับดูแลฟื้นฟู เพื่อให้ผลลัพธ์และความพึงพอใจสูงสุด

ฟื้นฟูแบบองค์รวม

เน้นการค้นหาสาเหตุ แก้ไขที่ต้นเหตุ และฟื้นฟู ดูแล ผสมผสาน แบบองค์รวม เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดและเฉพาะบุคคล

0 +
Patients
คนไข้มากกว่า 1,000 ราย ที่ประสบความสำเร็จในการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0 +
Experiences
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการดูแล ฟื้นฟู สุขภาพคนไข้ และให้การดูแลเชิงป้องกัน

ตรวจฮอร์โมน

ค้นหาภาวะพร่องฮอร์โมน สาเหตุหย่อนสมรรถภาพในผู้ชาย

PRP for ED

รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ปลอดภัย ไม่ต้องผ่าตัด

ตรวจค่าไขมัน

ค้นหาภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือด ต้นเหตุเส้นเลือดสมองแตก ตีบ ตัน

ต้องการปรึกษาเรื่องอื่นๆ ?

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือด หัวใจ สมอง ปัญหาเกี่ยวกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

เวชศาสตร์ชะลอวัย

คลินิกเราใช้การรักษาฟื้นฟูแบบองค์รวม ตรวจสุขภาพหาสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสื่อมสมรรถนะทางเพศ พร้อมกับรักษาโรคที่เป็นสาเหตุให้เกิด ED เน้นการใช้ PRP ฉีดรักษาเป็นหลักเพื่อซ่อมแซมที่ต้นเหตุ