ความต้องการทางเพศสูง อาการแบบนี้ผิดปกติไหม

ปัจจุบันสังคมเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้หลายคนมองเรื่องของ “SEX” หรือความต้องการทางเพศ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน ทว่าหลายคนกลับพบเจอกับปัญหาความต้องการทางเพศสูง ซึ่งอาการดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดว่าปกติหรือไม่? แล้วความต้องการทางเพศระดับไหน? ถึงจะเรียกว่าปกติ สำหรับใครที่มีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ความต้องการทางเพศสูงผิดปกติไหม

2 ความต้องการทางเพศสูงผิดปกติไหม

ต้องอธิบายก่อนว่าความต้องการทางเพศเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศ ทว่า “ความต้องการทางเพศสูง” ที่มีอาการเสพติดเซ็กซ์จนหมกมุ่นเกินไป ในหนึ่งวันไม่สามารถทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้เลย ต้องช่วยตนเองหรือเสพภาพ วิดีโอ ที่กระตุ้นให้อารมณ์ทางเพศของตนเองเกิดขึ้นตลอดเวลา จนมีผลกระทบต่อการทำกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน นับว่าเป็นอาการผิดปกติที่ควรปรึกษาแพทย์ทันที เพราะอาจมีผลเสียต่อสุขภาพ การเข้าสังคม และการใช้ชีวิตในอนาคตได้

ทั้งนี้ความต้องการทางเพศสูง อาจเกิดจากโรคอิสทีเรีย ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคจิตเวชชนิดหนึ่ง ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยลักษณะอาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าว จะมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง มีความวิตกกังวลตลอดเวลา และเมื่อรู้สึกสนใจอะไรบางอย่าง ก็จะไม่สามารถควบคุมตนเองได้ เช่น หากสนใจเรื่องเพศมากเกินไป ก็จะหมกมุ่นและคิดถึงแต่ละเรื่องเดิม ๆ จนเป็นที่มาของปัญหาความต้องการทางเพศสูงนั่นเอง 

อาการแบบไหนที่เข้าข่ายโรคฮิสทีเรีย

จากที่กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับโรคฮิสทีเรียที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาความต้องการทางเพศสูงได้นั้น หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าต้องสังเกตอาการตนเองอย่างไรดี? ในหัวข้อนี้จึงได้รวบรวม 2 กลุ่มอาการใหญ่ ๆ ที่เข้าข่ายเป็นโรคฮิสทีเรียมาบอกต่อเป็นความรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โรคประสาทฮิสทีเรีย หรือ Conversation Reaction

เป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ไม่ใช่ร่างกายภายนอก โดยผู้ป่วยที่เป็นโรคฮิสทีเรียในกลุ่มนี้ มักจะมีอาการเคลื่อนไหวหรือการรับรู้ต่าง ๆ ที่ผิดปกติ เช่น พูดไม่ได้ หายใจลำบาก แขนขาอ่อนแรง ฯลฯ แต่เมื่อเข้าพบแพทย์ตรวจอาการ ร่างกายภายนอกมักจะดูเหมือนปกติทุกอย่าง แต่จะมีอาการดังกล่าวที่เกิดจากความขัดแย้งในใจ ไม่ใช่ปัญหาของสุขภาพร่างกายภายนอกนั่นเอง

2. โรคบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย หรือ Histrionic Personality Disorder: HPD

เป็นอาการผิดปกติทางจิตใจที่พบได้บ่อยมากกว่าโรคประสาทฮิสทีเรีย โดยผู้ที่มีโรคนี้แฝงอยู่ มักจะแสดงอาการผิดปกติออกมา 4 ข้อ ดังนี้

  • ต้องการเป็นจุดสนใจ เป็นจุดเด่นตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมแบบไหน จะไม่สามารถทนได้ หากตนเองไม่ได้รับความสนใจ หรือการยอมรับจากผู้คนรอบข้าง
  • ไม่ค่อยนึกถึงความรู้สึกของบุคคลรอบข้าง เพราะยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และต้องการให้ทุกคนที่อยู่รอบกายแสดงความรักให้ตนเพียงอย่างเดียว
  • อารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่คงที่ เป็นอาการที่เมื่อรู้สึกถึงสิ่งใดแล้วจะแสดงออกมาทันที และไม่สามารถหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นได้ เช่น สนใจในเรื่องของเพศก็จะหมกมุ่น จนมีความต้องการทางเพศสูงนั่นเอง
  • ทำร้ายร่างกายตนเอง เพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนรอบข้างห่วงใยตลอดเวลา 

สาเหตุของโรคฮิสทีเรีย

3 สาเหตุของโรคฮิสทีเรีย

โดยส่วนใหญ่สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคฮิสทีเรียนั้น มาจากการขาดความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจอย่างรุนแรงตั้งแต่เด็ก ๆ หรือครั้งหนึ่งในชีวิตพบเจอกับความผิดหวังครั้งใหญ่ที่ไม่อาจยอมรับได้ หรือบางครั้งก็อาจเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดอาการผิดปกติทางจิตใจ เช่น ทำร้ายตนเองเพื่อเรียกร้องความสนใจ มีความต้องการทางเพศสูง มีอาการเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากร่างกาย เป็นต้น

ความต้องการทางเพศสูงรักษาได้ไหม

4 ความต้องการทางเพศสูงรักษาได้ไหม

ความต้องการทางเพศสูง เป็นอีกหนึ่งอาการผิดปกติของสภาพจิตใจที่หลายคนมักคิดว่ารักษาให้หายไม่ได้ ทว่าในความเป็นจริงแล้ว อาการดังกล่าวสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากเกิดจากการเป็นโรคฮิสทีเรีย โดยขั้นตอนการรักษาจะเริ่มต้นจากการพบแพทย์เฉพาะทางก่อน เพื่อหาต้นตอของสภาพจิตใจที่ส่งผลให้มีความต้องการทางเพศสูง แล้วค่อย ๆ รักษาด้วยวิธีจิตบำบัดนั่นเอง หลังจากที่อารมณ์ดังกล่าวถูกบำบัด ฝึกให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้ว ความต้องการทางเพศที่มากกว่าคนทั่วไปก็จะทุเลาลง และกลับมามีวิถีการใช้ชีวิตประจำวันที่ปกติสุขได้นั่นเอง 

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อรู้ว่ามีความต้องการสูง

การดูแลตนเองไม่ให้เสี่ยงเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงนั่น ควรเริ่มต้นที่การหยุดฟัง อ่าน หรือดูสื่อต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศบ่อยครั้ง เพราะการชมสื่อต่าง ๆ เหล่านั้นมากเกินไป จะทำให้สภาวะของจิตใจหมกมุ่นอยู่ตลอดเวลา จนกระทบต่อการทำกิจกรรมในแต่ละวันได้ และไม่ควรอยู่กับเพศตรงข้ามสองต่อสอง เพราะร่างกายเราเมื่ออยู่กับเพศตรงข้ามเพียงลำพัง มักจะหลั่งฮอร์โมนเพศออกมา จนทำให้เกิดความต้องการทางเพศสูงได้นั่นเอง 

สรุปเกี่ยวกับภาวะความต้องการทางเพศสูง

ความต้องการทางเพศสูง เป็นหนึ่งในสภาวะจิตใจที่ผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ ซึ่งบางรายมีอาการดังกล่าว เพราะเป็นโรคฮิสทีเรีย ดังนั้นเมื่อมีความต้องการทางเพศที่สูงมากกว่าคนทั่วไป ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้อย่าง Trin Wellness Clinic คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อตรวจฮอร์โมน  และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุด

หากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

Leave a reply