ตอบปัญหา ความดันต่ำดีกว่าความดันสูงจริงไหม เท่าไหร่ถึงอันตราย

“ความดันเลือด” คือ อัตราแรงดันเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย หากระดับความดันมีการเปลี่ยนแปลงต่ำลงหรือสูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในทุกส่วน เพราะหากอวัยวะภายในมีเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ จะไม่ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยและมีอันตรายรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ ทว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่า ความดันดำเท่าไหร่อันตราย  ในบทความนี้มีรายละเอียดให้ครบถ้วน ศึกษาได้ที่นี่เลย

ความดันต่ำดีกว่าความดันสูงจริงไหม

อีกหนึ่งความเชื่อและความเข้าใจแบบผิด ๆ ของหลายคน คือ ร่างกายมีภาวะความดันต่ำดีกว่าความดันสูง ซึ่งในความเป็นจริงไม่ว่าความดันจะสูงหรือต่ำก็เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เช่นกัน แต่อาจแฝงมาด้วยลักษณะอาการที่ต่างกัน

ระดับความดันของร่างกายที่ปกติ จะต้องวัดค่าความดันเลือดตัวบนได้ไม่น้อยกว่า 120 และไม่เกิน 129 มม.ปรอท และมีค่าความดันเลือดตัวล่างอยู่ระหว่าง 80-84 มม.ปรอท ถือว่าเป็นระดับความดันปกติของร่างกาย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ แต่หากเมื่อใดที่มีความดันสูงหรือต่ำกว่าปกติจะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ดังนี้

ความเสี่ยงของความดันต่ำและความดันสูง

ระดับความดันโลหิตผิดปกตินั้น จะส่งผลให้ร่างกายมีอาการเจ็บป่วยแทรกซ้อนขึ้นมา โดยทั้งความดันโลหิตสูงและต่ำ จะมีโรคและอาการแทรกซ้อนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ความดันโลหิตสูง

ความดันสูง เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับความดันเลือดตั้งแต่ 140/90 มม.ปรอทขึ้นไป ซึ่งอาการที่พบได้บ่อย สำหรับคนที่มีความดันเลือดสูง คือ สายตาพร่ามัว เวียนศีรษะ อ่อนแรง และหมดสติได้ หากผู้ใดที่มีอาการเหล่านี้ ควรรีบพบแพทย์ทันที เพื่อทำการรักษา หากปล่อยให้มีความดันสูงนาน ๆ จะก่อให้เกิดโรคร้ายอื่น ตามมาได้ เช่น

 • โรคหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดในสมองตีบ
 • โรคกล้ามเนื้อของหัวใจหนา 
 • โรคไตวายเฉียบพลัน
 • โรคเส้นเลือดใหญ่โป่งพอง

ความดันโลหิตต่ำ

เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับความดันที่น้อยกว่า 90/60 มม.ปรอทลงมา ซึ่งอาการของผู้ที่มีความดันต่ำนั้น มักจะหูอื้อ ตาลาย เวียนศีรษะ คล้ายจะเป็นลม มือเท้าเย็น ไม่มีแรง การเคลื่อนไหวหรือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าช้าลง ซึ่งความอันตรายสูงสุดของความดันเลือดต่ำ คือ ทำให้สมองขาดออกซิเจนและสมองตายได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของตนเอง หากมีอาการผิดปกติข้างต้น ควรรีบพบแพทย์ทันที 

ความดันต่ำเท่าไหร่อันตราย

ความดันต่ำเท่าไหร่อันตราย

จากที่กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับความดันต่ำเท่าไหร่อันตราย จะอยู่ในระดับที่ต่ำว่า 90/60 มม.ปรอท หรือวัดค่าความดันของตัวบนได้ต่ำกว่า 90 มม.ปรอท และวัดค่าความดันของตัวล่างได้ต่ำกว่า 60 มม.ปรอทนั้นเอง โดยผู้ที่มีความดันต่ำมาก ๆ สำหรับผู้ที่มีประวัติความดันต่ำ หากมีอาการผิดปกติหน้ามืด ตาลาย เป็นลม มือเท้าชาและเย็นมาก ควรรีบเข้ารับการรักษาทันที หากปล่อยไว้ อาจทำให้สมองขาดออกซิเจน ซึ่งมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เช่นกัน

เทคนิคดูแลตัวเองให้ค่าความดันปกติ

เทคนิคดูแลตัวเองให้ค่าความดันปกติ

สำหรับการดูแลตนเองให้มีระดับความดันร่างกายปกตินั้น จะต้องแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เนื่องจากแต่ละระดับความดันต่ำ ปกติ หรือสูงนั้น มีวิธีการดูแลตนเองที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ที่มีระดับความดันปกติทั่วไป

เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายมีความระดับความดันที่ผิดปกติ ทุกคนจะดูแลสุขภาพของตนเองดังนี้

 • ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย อย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน
 • พยายามไม่ยืนนานเกินไป เพราะเลือดจะไหลเวียนไม่ดี และไปเลี้ยงสมองได้ลดลง
 • ไม่ควรเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็ว เพราะทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เลือดไหลเวียนติดขัดได้ 
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอและทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ นอกจากจะได้ร่างกายที่มีความดันปกติแล้ว ยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ห่างไกลโรคอื่น ๆ ได้ด้วย

ผู้ที่มีระดับความดันเลือดสูง

สำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง และพบแพทย์เป็นประจำเพื่อติดตามอาการ หลังจากนั้นให้ดูแลตนเองตามคำแนะนำ ต่อไปนี้

 • ควบคุมน้ำหนักร่างกายของตนเอง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 • พยายามทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เครียด เพราะยิ่งเครียดความดันก็จะยิ่งสูงขึ้น
 • งดอาหารที่มีรสชาติเค็มจัด หวานจัด มันเกินไป ให้ทานรสชาติกลาง ๆ ดีที่สุด
 • ทานยาให้ครบตามที่แพทย์สั่งจ่ายมา ไม่ควรซื้อยาทานเอง
 • ออกกำลังกายเบา ๆ เพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนให้ยังคงทำงานได้ดี

ผู้ที่มีระดับความดันเลือดต่ำ

ผู้ที่มีระดับความดันเลือดต่ำ

เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงมาก หากปล่อยให้ร่างกายความดันลดลงเรื่อย ๆ ก็จะทำให้สมองไม่มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยง จนทำให้สมองตาย ไม่มีการตอบสนองใด ๆ นั้นเอง โดยผู้ที่มีความดันต่ำ ต้องดูแลตนเอง ดังนี้

 • พยายามไม่ยืนนานเกินไป และเลี่ยงการเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็ว
 • ออกกำลังกายให้เลือดสูบฉีดเบา ๆ ทุกวัน เพื่อเสริมสร้างระบบไหลเวียนเลือด ให้แข็งแรงและยังคงทำงานได้ดี
 • ดื่มน้ำเปล่าสะอาดให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
 • ทานยาตามที่แพทย์สั่งจ่ายมาให้ครบถ้วน
 • ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และไม่ทานเยอะเกินไป ให้ทานแค่พออิ่มจะดีที่สุด 
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวัน เพราะหากพักผ่อนน้อย ก็จะทำให้ความดันตกได้

สรุปบทความ

ความดันต่ำเท่าไหร่อันตราย ตามข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น ไม่ว่าความดันต่ำหรือสูงมีอันตรายพอ ๆ กัน ดังนั้นทุกคนควรดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ให้มีระดับความดันของเลือดที่ปกติ และทุก ๆ ปี ควรตรวจสุขภาพประจำปีของตนเอง เพราะบางครั้งภัยเงียบอาจจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวได้นั้นเอง

สามารถตรวจสุขภาพประจำปี และรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับ Trin Wellness ได้  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ติดตามอาการความดันโลหิตที่ผิดปกติ และระดับฮอร์โมนในเลือดที่ไม่สมดุลเมื่ออายุมากขึ้น ตลอดจนปัญหาสุขภาพเพศชาย  เราพร้อมให้คำปรึกษาและแนวทางการรักษา เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดี

Leave a reply