โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ ภัยร้ายเป็นได้ไม่รู้ตัว

อาการปวดน่อง ปวดขา หรือเป็นตะคริวบ่อยๆ หลายคนอาจมองข้ามถึงอาการปวดเหล่านี้ เพราะคิดว่ามีสาเหตุมาจากการที่กล้ามเนื้ออักเสบ ซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อชีวิต แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการปวดต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการที่เลือดอุดตันในหลอดเลือดแดง ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก จนทำให้เกิดอาการอึดอัดหรืออาการปวดขณะที่เดินหรือออกกำลังกายได้

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบคืออะไร

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ คือ ภาวะที่เลือดไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างสะดวก ส่งผลให้เลือดไปหล่อเลี้ยงระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก และระบบประสาทไม่เพียงพอ จนเกิดภาวะอาการขาดเลือด โดยมักจะแสดงอาการบริเวณขาทั้งสองข้างอย่างการปวดตะคริวเป็นประจำ หากปล่อยไว้นานอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

สาเหตุของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ

สาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบมักเกิดจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบได้ ถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแนะนำให้หมั่นตรวจไขมันในเลือดเป็นประจำ

อาการของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ

สำหรับอาการของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบจะค่อย ๆ เริ่มแสดงอาการตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างอาการปวดขา เป็นตะคริวบ่อย รู้สึกชาที่แขนขา แขนขาเริ่มอ่อนแรง สีของขาเปลี่ยนไป คล้ำลง แผลที่บริเวณเท้าหายช้า คลำชีพจรที่เท้าไม่ได้ และสมรรถภาพเพศชายเสื่อม ความเจ็บปวดจะแสดงอาการหนักขึ้นเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นหากเข้าข่ายอาการดังกล่าว แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี

แนวทางการรักษาที่แพทย์แนะนำ

แนวทางการรักษาจะขึ้นอยู่กับผลวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ เพื่อเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมมากที่สุด โดยจะมีอยู่ 2 แนวทางด้วยกัน ได้แก่ 

แนวทางแรก คือ การรับประทานยา เช่น ยาลดคอเลสเตอรอล ยาความดันโลหิตสูง ยาควบคุมน้ำตาลในเลือด ยาควบคุมการอุดตันของเลือด หรือยาบรรเทาอาการ

แนวทางที่สอง คือ การผ่าตัดขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยจะมี 3 วิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและการพิจารณาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

1. การขยายหลอดเลือดหัวใจเพื่อให้เลือดไหวเวียนได้ดีขึ้น 

2. การผ่าตัดบายพาส จะใช้หลอดเลือดจากส่วนอื่นของร่างกายเพื่อทำให้การไหลเวียนของเลือดสะดวกขึ้น 

3. การฉีดยาละลายลิ่มเลือด จะเลือกใช้ตัวยาละลายลิ่มเลือดฉีดเข้าหลอดเลือดแดงที่เกิดภาวะตีบตัน เพื่อเพิ่มอัตราการไหลเวียนของเลือด

สรุปบทความ

การเป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบถือเป็นสัญญาณเตือน ของการสะสมไขมันในหลอดเลือด อันเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผ่านมา การรักษาเป็นเพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุเท่านั้น การดูแลสุขภาพต่างหากจะสามารถช่วยป้องกันโรคร้ายได้ ลดการดื่มแอลกอฮอล์ ลดการสูบบุหรี่ หมั่นออกกำลังกาย ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ เพื่อสุขภาพแข็งแรงที่ยั่งยืน

Leave a reply