เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาดต้องระวัง เสี่ยงต่อการใช้งานระยะยาว

อาการปวดไหล่ หรือมีอาการอ่อนแรงเมื่อยกของ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติของเส้นเอ็นไหล่ ที่อาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของเส้นเอ็น หรือเกิดจากการที่เส้นเอ็นถูกใช้งานอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดภาวะเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด หากพบว่าเป็นในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถ้าปล่อยไว้นานอาจส่งผลเสี่ยงต่อการใช้งานในระยะยาว ยากต่อการกลับมาใช้งานได้อย่างปกติอีกครั้ง

เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาดเป็นยังไง

เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด เป็นการอักเสบของเส้นเอ็น ส่งผลให้เกิดอาการปวด เจ็บเสียด บริเวณหัวไหล่ ทำให้รู้สึกติดขัดขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยทั่วไปเส้นเอ็นสามารถเกิดการอักเสบได้ง่าย อันเนื่องจากการออกกำลังกาย หรือขยับผิดท่า แต่จะหายได้เองภายใน 2-3 วัน ถ้าเกิดการอักเสบนานกว่านั้น แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจอยู่ภาวะเสี่ยงต่อการที่เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด

ลักษณะอาการเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด

เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด จะแสดงลักษณะอาการให้ทราบอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น อาการปวดบริเวณหัวไหล่ อาการปวดขณะนอนหลับในท่านอนตะแคงทับ อาการปวดเวลายกของ รู้สึกติดขัดขณะเอื้อมแขนไปด้านหลัง รู้สึกแขนอ่อนแรงเมื่อยกของหรือหมุนหัวไหล่ หากเริ่มมีลักษณะอาการดังกล่าว อาจสันนิษฐานได้ว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการที่เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด ทั้งนี้การรักษาก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของลักษณะอาการว่าอยู่ในภาวะเส้นเอ็นฉีกขาดบางส่วน ,เส้นเอ็นฉีกขาดตลอดความหนา หรือเส้นเอ็นฉีกขาดขนาดใหญ่

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด

เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด ประกอบไปด้วย 2 สาเหตุหลักด้วยกัน ได้แก่ เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาดจากการเสื่อมสภาพของเส้นเอ็น ซึ่งพบได้มากในวัยผู้สูงอายุ เพราะความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นลดน้อยลง กับเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาดจากการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมักพบได้ทุกวัย หากมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรง หรือซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน เช่น การล้มโดยที่แขนเหยียดกับพื้น การออกกำลังกายโดยไม่วอร์มอัพร่างกายก่อน การยกของหนัก หรือการอยู่ในท่าทางที่ผิดท่า เป็นต้น

แนวทางการรักษาที่แพทย์แนะนำ

การรักษาอาการเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด แพทย์จะพิจารณาถึงความรุนแรงของลักษณะอาการ โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางการรักษา ดังนี้ 

1. การไม่ผ่าตัด จะแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ การฉีดยา เพื่อบรรเทาอาการปวด ทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันสะดวกขึ้น กับการบำบัด เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเส้นเอ็น ทั้งนี้สามารถรักษาควบคู่กันได้ทั้งการฉีดยาและการบำบัด
2. การผ่าตัด จะเหมาะสำหรับผู้ที่เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาดรุนแรง ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องซ่อมแซมเอ็นที่ฉีกขาดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สรุปบทความ

ในบางครั้งเราอาจจำเป็นต้องใช้งานร่างกายอย่างหนักหน่วง แต่ก็ควรควบคู่ไปกับการรู้จักวิธีดูแลร่างกายให้ดีเช่นกัน ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยฟื้นฟูการเสื่อมสภาพ และช่วยรักษาปัญหาสุขภาพร่างกายทั้งภายในและภายนอก ให้กลับมาดูมีชีวิตชีวาอีกครั้ง กับนวัตกรรม PRP โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก Trin wellness

Leave a reply