“ไขมัน” เป็นสารประกอบที่สำคัญในร่างกาย ที่ให้พลังงาน บำรุงสมอง ดูดซึมวิตามิน และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายให้มีอุณหภูมิสมดุลอยู่เสมอ แม้การได้สารไขมันจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หากได้รับในปริมาณเกินความจำเป็นอาจเป็นโทษแก่ร่างกายได้เช่นกัน

ตรวจไขมันในเลือด หรือ Lipid Profile คืออะไร ?

ตรวจไขมันในเลือด (Lipid Profile) คือการตรวจเช็กเพื่อดูองค์ประกอบของไขมันทุกตัวในเลือดของเรา เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต นอกจากระดับน้ำตาลในเลือด หรือภาวะความดันโลหิตสูงแล้ว “ไขมันในเลือด” เป็นปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เกิดโรคถึงแก่ชีวิตมากมาย เพราะระดับไขมันในเลือดที่ไปเกาะอยู่ตามผนังและส่วนต่าง ๆ ของหลอดเลือด ส่งผลโดยตรงต่อการเกิดหลอดเลือดตีบตัน โดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ดังนั้น การมีระดับไขมันในเลือดที่สูงเกินไป จึงอาจส่งผลให้หลอดเลือดตีบ เลือดไหลเวียนไม่สะดวกจนเลี้ยงหัวใจ และอวัยวะอื่น ๆ ไม่เพียงพอ เสี่ยงเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต การป้องกันและ ตรวจหาไขมันในเลือด จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำอยู่เสมอ เพื่อให้ทราบค่าไขมันว่าอยู่ในระดับที่ผิดปกติหรือไม่และต้องล้างไขมันในเส้นเลือดอย่างไร?

ตรวจไขมันในเลือด 4 ชนิดหลัก รู้ก่อนเสี่ยงโรคน้อยกว่า!

1.เช็คไขมันในเลือด คอเลสเตอรอล (Cholesterol)     

 เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นเองได้ และยังได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไป ประเภทเนื้อสัตว์ติดมัน เครื่องในสัตว์ หนังสัตว์ ไข่แดง นม เนย และอาหารทะเล โดยระดับคอเลสเตอรอล ปกติไม่ควรเกิน 200 มก./ดล. และถ้าพบว่าสูงกว่านี้ต้องควบคุมอาหาร และจากการศึกษาแพทย์ พบว่า ถ้าลดระดับโคเลสเตอรอลลงได้ จะทำให้โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบลดลง     

2. เช็กไขมันในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

ไขมันนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากอาการที่รับประทานเข้าไป และการสังเคราะห์ในร่างกาย เช่น อาหารประเภทของหวาน หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดมักจะสูงในคนอ้วน หากไตรกลีเซอไรด์เพิ่มระดับสูงขึ้น ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรืออัมพฤกษ์ อัมพาตก็จะมากขึ้นด้วย

3. เช็กไขมันในเลือด LDL (Low Density Lipoprotein)

ไขมันชนิดไม่ดี ที่พบได้ในน้ำมันหมู น้ำในปาล์ม น้ำมันมะพร้าว กะทิ เนย มาการีน ครีมเทียม เบเกอรี่ หรือมันฝรั่งทอด ซึ่งหากไขมันชนิดนี้ไปเกาะตามผนังหลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดแคบลง และเสี่ยงต่อการเป็นหลอดเลือดตีบตัน

4. เช็กไขมันในเลือด HDL (High-Density Lipoprotein)

เป็นไขมันที่มีหน้าที่จับไขมันคอเลสเตอรอล จากเซลล์ของร่างกายออกไปทำลายที่ตับ เป็นไขมันชนิดดี พบได้ในเนื้อปลาและการออกกำลังกาย ดังนั้นถ้าระดับ HDL สูง จะมีผลทำให้มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดลดลง โดยเฉพาะถ้าสูงเกิน 50 มก./ดล.

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจไขมันในเลือด

บุคคลที่ควรเข้ารับการตรวจไขมันในเลือดที่ Trin Wellness ขอแนะนำผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง รวมไปถึงผู้ที่มีปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ผู้ที่มีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยหอบ แน่นหน้าอก หน้ามืด ใจสั่น และมีอาการวิงเวียนศีรษะร่วมด้วยบ่อยครั้ง
 • ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
 • ผู้ที่ติดบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
 • ผู้ที่ครอบครัวมีประวัติการเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคหัวใจ โรคไทรอยด์ และผู้ที่มีค่าไขมันในเลือดสูง

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการตรวจไขมันในเลือด

หลายคนอาจสงสัยว่าก่อนตรวจเลือดต้องอดอาหารไหม และก่อนตรวจเลือดอดอาหารกี่ชั่วโมง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Trin Wellness ขอแนะนำดังนี้

 • งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการ ตรวจไขมัน (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย)
 • ควรงดอาหารที่มีไขมันสูง อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเข้ารับการ ตรวจไขมัน

การดูแลหลังเข้ารับบริการ ตรวจไขมันในเลือด

 • หลังการเจาะเลือด ตรวจไขมันในร่างกาย แล้ว สามารถดื่มน้ำและรับประทานอาหารได้ทันที
 • ควรกดบริเวณที่เจาะเลือด ตรวจไขมัน ไว้อย่างน้อย 5-10 นาที (ห้ามคลึง หรือนวดบริเวรที่เจาะเลือด ตรวจไขมัน เพราะอาจทำให้เส้นเลือดแตกได้)
 • ในกรณีมีรอยช้ำเขียวบริเวณที่เจาะเลือด ตรวจไขมันในร่างกาย อาจเกิดจากเส้นเลือดแตก รอยช้ำเขียวดังกล่าว สามารถหายได้เองภายใน 1 – 2 สัปดาห์ อาจทายาแก้ฟกช้ำได้ แต่ไม่ควรนวดคลึงบริเวณที่มีรอยช้ำ

ลำดับวิธีการตรวจไขมันในเลือดโดย Trin Wellness

 • ก่อนเข้ารับบริการจะต้องให้ผู้เข้ารับการตรวจนั่งพักเพื่อให้อัตราการเต้นของหัวใจคงที่ก่อน
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการเจาะเลือดด้วยเข็มขนาดเล็กในตำแหน่งที่สามารถเห็นเส้นเลือดดำได้ชัด เช่น ข้อพับแขน นิ้วกลาง และนิ้วนางเป็นต้น โดยจะต้องใช้เลือดประมาณ 8-10 cc. ต่อ 1 หลอด ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อการนำไปวินิจฉัยค่าต่าง ๆ
 • เมื่อได้เลือดในปริมาณที่ต้องการแล้ว แพทย์จะนำเลือดไปหยดลงที่เครื่องตรวจระดับไขมัน เพื่อวิเคราะห์ค่าไขมันต่าง ๆ จากนั้นผู้เข้าการตรวจไขมันในเลือดรอรับผลได้หลังจากตรวจเรียบร้อย

ผลการตรวจไขมันในเลือดตามเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าไขมันในเลือดแต่ละชนิดนั้นจะมีปริมาณที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมีทั้งระดับที่สูง-ต่ำกว่ามาตรฐาน และระดับไขมันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

ชนิดของไขมัน ระดับไขมันตามมาตรฐาน ระดับไขมันสูง/ต่ำกว่ามาตรฐาน ระดับไขมันที่กระทบสุขภาพ
คอเลสเตอรอล น้อยกว่า 200 ml/dl. 200-239 ml/dl. 240 ml/dl.
ไตรกลีเซอไรด์ น้อยกว่า 150 ml/dl. 150-199 ml/dl. 200-499 ml/dl.
ไขมัน LDL 60-130 ml/dl. 130-159 ml/dl. 160-189 ml/dl.
ไขมัน HDL 60 ml/dl. 35-45 ml/dl. น้อยกว่า 35 ml/dl.

ทำไมต้องตรวจไขมันในเลือดที่ Doctor Trin Wellness

ที่ Doctor Trin Wellness เรามีโปรแกรมตรวจ เช็กไขมันในเลือด เพื่อให้ผู้เข้ารับการบริการที่มีความเสี่ยง สามารถป้องกัน และดูแลสุขภาพตัวเอง หรือหาแนวทางการรักษาได้อย่างทันท่วงที อาธิ

ตรวจระดับไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)

ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)

ตรวจระดับไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ LDL (Low Density Lipoprotein)

ตรวจระดับไขมันที่มีความหนาแน่นสูง HDL (High-Density Lipoprotein)

ติดต่อเรา 097 265 5994

We will contact you within one business day.