แก้หลั่งเร็ว วิธีแก้หลั่งเร็ว รักษาอาการหลั่งเร็ว

หลั่งเร็ว-หลั่งไว ปัญหาทางเพศของชายไทย รู้ทันไวแก้ไขได้

ปัญหาหลั่งเร็ว หลั่งไว หรืออาจจะมีชื่อเรียกอื่น ๆ อีก เช่น เสร็จเร็ว นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ และเรือล่มปากอ่าวคืออาการเดียวกันทั้งหมด  วันนี้ Trin Wellness จะพาคุณมาทำความเข้าใจ โรคหลั่งเร็ว กันให้มากขึ้น โดย Trin Wellness – Men Health

การหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation) คืออะไร

อาการหลั่งเร็ว คือ อาการของผู้ชายในขณะทำกิจกรรมทางเพศ ที่จุดสุดยอดเกิดขึ้นไวกว่าที่คาดหวังเป็นอย่างมาก ซึ่งการหลั่งเร็วนั้นส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งกับตัวผู้ชายเอง หรือ เกิดขึ้นกับคู่นอนด้วย (The American Urology Association) อาการที่ว่าคือสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เพราะอาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของผู้ชายเป็นอย่างมาก ควรได้รับการรักษาโรคหลั่งเร็วโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด เพื่อให้สุขภาพของคุณกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงและฟิตได้ดังเดิม

หลั่งเร็ว หลั่งไว ผู้ชายเสร็จเร็ว

กี่นาทีถึงเรียกว่าผู้ชายเสร็จเร็วหรือหลั่งเร็ว

หลังสอดใส่ไปแล้วหากมีอาการหลั่งออกมาในเวลาไม่ เกิน 3 นาที ก็เรียกว่าหลั่งเร็วได้แล้วครับ สำหรับบางคนไม่ทันได้สอดใส่หรือสอดใส่ไปแล้วไม่เกิน 1 นาที แบบนี้คืออาการหลั่งเร็วแบบสุด ๆ ดังนั้นต้องมีการแก้ปัญหาหลั่งเร็วอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ชายตามมาทีหลังได้ครับ

โรคหลั่งเร็ว ทำไมต้องสนใจตัวเลข 1 และ 3 นาที

เพราะจำนวน 1 และ 3 นาทีนั้นสามารถบอกประเภทของอาการหลั่งเร็วได้ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถรักษาอาการหลั่งเร็วและแก้ปัญหาหลั่งเร็วได้อย่างตรงจุดและสามารถเลือกวิธีการรักษาที่ถูกต้องสำหรับคุณมากที่สุด

อาการหลั่งเร็วมีทั้งหมด 2 ประเภท คือ

1. Primary PE

Primary PE คืออาการที่ผู้ชายเสร็จเร็ว ตั้งแต่อายุในช่วงวัยรุ่นและเป็นโรคหลั่งเร็วมาตลอดชีวิต ผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาการประเภทนี้มักจะหลั่งไว ไม่เกิน 1 นาที สาเหตุการหลั่งเร็วเกิดจากสภาวะทางจิตใจมากกว่าที่จะเกิดจากสาเหตุทางกาย เพราะช่วงวัยรุ่นนั้นถือเป็นวัยที่กำลังเติบโตและความแข็งแรง

2. Secondary PE

Secondary PE คืออาการที่ผู้ชายเสร็จเร็ว ที่เพิ่งมาเกิดอาการในหลังช่วงวัยรุ่น โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาการประเภทนี้มักจะใช้เวลาในการหลั่งอยู่ระหว่างมากกว่า 1 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที สาเหตุของการหลั่งเร็วในระดับ Secondary นั้นอาจเกิดจากอาการข้างเคียงของโรคชนิดอื่น ๆ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะนี้ เช่น  ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไทรอยด์สูง เป็นต้น ซึ่งจะมีแนวทางการรักษาอาการหลั่งเร็วของผู้ชายในระดับที่ค่อนข้างซับซ้อน

แก้หลั่งเร็ว แก้ปัญหาหลั่งเร็ว รักษาอาการหลั่งเร็ว

การหลั่งเร็วของผู้ชายเกิดจาก?

อาการหลั่งเร็วขอผู้ชายนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัยรอบด้านมากมาย ไม่ว่าจะมาจากพฤติกรรมประจำวันต่างๆ หรือจากผลข้างเคียงของโรคบางประเภท ล้วนเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้หลั่งเร็วด้วย โดยมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

สาเหตุของอาการผู้ชายเสร็จเร็ว-หลั่งเร็วมีอะไรบ้าง

 1. สารสื่อประสาทในสมองผิดปกติ โดยเฉพาะ กลุ่ม Serotonin
 2. ภาวะทางจิตใจ เช่น ประสบการณ์ทางเพศในวัยเด็กหรือวัยรุ่นที่ไม่ดี มีปมเรื่องเพศสัมพันธ์
 3. ความเครียด วิตกกังวล โดยเฉพาะเรื่องการแข็งตัว ความกังวลเรื่องขนาด
 4. โรคเกี่ยวกับฮอร์โมน ได้แก่ เบาหวาน ไทรอยด์สูงผิดปกติ
 5. โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ได้แก่ ความดันโลหิตสูง
 6. โรคทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง มีถุงน้ำบริเวณลูกอัณฑะ
 7. กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อน และภาวะอ้วนลงพุง
 8. การใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่ หรือติดแอลกอฮอล์
 9. การอดนอนและนอนน้อย ส่งผลต่อระบบสารสื่อประสาทในสมอง โดยเฉพาะ Serotonin
 10. ภาวะหย่อนสมรรถนะทางเพศ การแข็งตัวผิดปกติ นกเขาไม่ขัน อาจจะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งไวได้ โดยมีประวัติ หลั่งโดยที่อวัยวะเพศอ่อนตัวลงก่อน

 

จะเห็นได้ว่า สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้หลั่งไว มีอวัยวะและระบบของร่างกาย รับผิดชอบ มากกว่า 1 ได้แก่ สมองและสารสื่อประสาท ฮอร์โมน เส้นเลือด เส้นประสาท กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน และ ตัวน้องชายของเราเองด้วย

prp แก้ปัญหาเสร็จไว

แนวทางการรักษาโรคหลั่งเร็วที่แนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Trin Wellness

1. วิธีรักษาโรคหลั่งเร็วโดยใช้ยาเฉพาะทาง

การรักษาโรคหลั่งเร็วด้วยวิธีนี้อาจจะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของคุณโดยตรง ขอแนะนำว่าวิธีแก้ปัญหาหลั่งเร็วด้วยยาเฉพาะทาง ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น โดยมีตัวยาดังต่อไปนี้

 • Dapoxetine ยาชะลอการหลั่งออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาท ซีโรโทนิน
 • Tramadol ยาลดปวดฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน
 • SSRIs : Fluoxetine , Serta Line , Paroxetine ยากลุ่มต้านซึมเศร้า
 • PDE5 inhibitor ยาเพิ่มประสิทธิภาพการแข็งตัว
 • TCA Clomipramine กลุ่มยาลดอาการปวดปลายประสาท
 • Topical Anesthetic Cream ยาชาเฉพาะจุด

2. วิธีรักษาโรคหลั่งเร็วโดยไม่ใช้ยา

 • ปรึกษานักจิตวิทยาทางเพศ จิตบำบัด
 • การทำสมาธิ การสะกดจิต การผ่อนคลายบำบัด
 • ช่วยตัวเองก่อนมีเพศสัมพันธ์
 • Stop and Start Program ขณะเพศสัมพันธ์แบบให้หยุดพักหากจะมีการหลั่ง แล้วค่อยเริ่มขยับเข้าออกใหม่
 • Squeeze Techniques เมื่อจะมีการหลั่ง ให้ใช้มือบีบที่ปลายอวัยวะเพศ
 • การบริหารอุ้งเชิงกราน
 • มีเพศสัมพันธ์ให้บ่อยขึ้น
 • การตัดเส้นประสาทส่วนโคนขององคชาติเพื่อลดความรู้สึก และทำให้ชะลอการหลั่ง
prp Platelet Rich Plasma แก้หลั่งเร็ว

3. วิธีแก้หลั่งเร็ว รักษาอาการหลั่งเร็ว แบบองค์รวม

สุดท้ายคือวิธีรักษาโรคหลั่งเร็วแบบองค์รวมหรือ Platelet Rich Plasma PRP / Autologous Biopeptide คือ การใช้ PRP ฉีดบริเวณส่วนโคนของน้องชาย เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะหลั่งไวร่วมกับการแข็งตัวผิดปกติ หรือ โรคนกเขาไม่ขัน (Erectile dysfunction)

prp Platelet Rich Plasma เสื่อมสมรรถภาพเพศชาย

ทำไมต้องเลือกรักษาโรคหลั่งเร็วด้วยวิธี PRP กับ Trin Wellness

สำหรับการรักษาโรคหลั่งเร็วแบบ PRP นั้น สามารถช่วยให้น้องชายมีการแข็งตัวที่ดี ลดความกังวลของผู้ชาย เรื่องสมรรถนะทำให้ไม่หลั่งไวจากความกังวล ช่วยเพิ่มขนาดโดยเฉพาะความยาวและเส้นรอบวง ลดความกังวลเรื่องขนาดความไม่มั่นใจ และสาเหตุหลั่งไวจากภาวะจิตใจ 

โดยทีมแพทย์จาก Trin Wellness จะทำการรักษาโรคหลั่งเร็วด้วยการวิเคราะห์ที่สามารถระบุถึงสาเหตุของอาการได้ เช่น การรักษาต่อมลูกหมากอักเสบ รักษาเบาหวาน โรคไทรอยด์สูง ด้วยการแพทย์แบบ Regenerative Medicine โดยเน้นการฟื้นฟูและซ่อมแซมเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมช่วยบำบัดและออกกำลังกายอุ้งเชิงกราน การทำจิตบำบัด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สำหรับใครที่ต้องสอบถามการรักษาหลั่งเร็วราคาแพ็กเกจต่างๆ สามารถปรึกษาได้ทางโทรศัพท์ หรือให้รายละเอียดและข้อมูลของคุณได้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ได้เลยครับ

รักษาอาการหลั่งเร็ว แก้ปัญหาหลั่งเร็ว

นัดหมายแพทย์ เพื่อ เข้ารับการปรึกษา แก้หลั่งเร็ว ฟรี หาสาเหตุที่แท้จริงของ โรคหลั่งเร็ว เพราะการหลั่งไว กระทบต่อชีวิตครอบครัวและตัวคุณเอง การรักษาหลั่งไว ควร แก้ปัญหาหลั่งเร็ว ที่สาเหตุ ไม่ได้มีเฉพาะ การทายาชาอย่างเดียวครับ

ติดต่อเรา 097 265 5994

We will contact you within one business day.