นกเขาไม่ขัน น้องชายแข็งตัวไม่เต็มที่ ไม่พร้อมสู้ศึก เป็นปัญหาที่อาจพบได้ในผู้ชายวัยเจริญพันธ์ุทุกคน และส่งผลกระทบต่อความมั่นใจ และสร้างปัญหาในชีวิตคู่ได้ สำหรับใครคุณผู้ชายท่านใดที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่ แล้วกำลังมองหาวิธีฟื้นฟูกลไกการแข็งตัว โดยไม่ต้องใช้ยา ไม่ต้องผ่าตัด การทำ “Shockwave น้องชาย” อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

Shockwave Therapy ฟื้นฟูน้องชาย คืออะไร?

อยากให้น้องชายกลับมาฟิตปั๊ง โดยไม่ต้องใช้ยา ไม่ต้องผ่าตัด แถมเห็นผลระยาว  ได้ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Shockwave Therapy ฟื้นฟูน้องชาย

Shockwave Therapy ฟื้นฟูน้องชาย หรือที่เรียกกันว่า “ช็อคเวฟน้องชาย” คือ การบำบัดฟื้นฟูกลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย โดยส่งคลื่นกระแทกที่มีความเข้มข้นต่ำเข้าไปยังบริเวณเนื้อเยื่อองคชาต และทำให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณดังกล่าวเล็กน้อย (Microtrauma) หลังจากนั้นจะเกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพอย่างการผลิต Angiogenic Factors ออกมาที่บริเวณดังกล่าว ส่งผลให้มีการสร้างหลอดเลือดฝอยขึ้นใหม่ (Neovascularization) เลือดจึงไหลเวียนได้ดีขึ้น ผลที่ตามมาคือ ทำให้น้องชายตื่นตัวและแข็งตัวได้ดีขึ้นนั่นเอง

ใครบ้างที่เหมาะกับการทำช็อคเวฟน้องชาย

 • ผู้ที่มีภาวะน้องชายแข็งตัวไม่เต็มที่ แต่ไม่ต้องการใช้ยา หรือไม่ตอบสนองต่อยา
 • ผู้ที่มีปัญหานกเขาไม่ขัน (ED) ในระดับน้อย – ปานกลาง ซึ่งจะเห็นผลการรักษาได้อย่างชัดเจน
 • ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไขมัน ความดัน แนะนำทำ  ช็อคเวฟน้องชาย ควบคู่กับหัตถการอื่น ๆ ตามที่แพทย์แนะนำ เพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด

Shockwave Therapy ฟื้นฟูน้องชาย มีกี่แบบ

ช็อคเวฟน้องชาย โดยปกติจะมี 2 แบบด้วยกัน ได้แก่

 • หัวโฟกัส Focused Extracorporeal Shockwave therapy (f-ESWT) จะปล่อยพลังงานในลักษณะโฟกัสลงไปยังเนื้อเยื่อระดับลึก
 • หัวไลเนียร์ Low-Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy (LI-ESWT) จะกระจายคลื่นเสียงที่มีพลังงานสม่ำเสมอ

Shockwave Therapy ฟื้นฟูน้องชาย เป็นการรักษาทางการแพทย์ที่ใช้คลื่น shockwave ที่มีความแรงต่ำเพื่อรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction: ED) โดยปัจจัยที่มีผลต่อความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือนกเขาไม่ขัน ในเพศชายนั้นมาจาก 3 ส่วนด้วยกัน ที่สามารถรักษาด้วยคลื่นจาก Shockwave ได้แก่ 

 • เซลล์กล้ามเนื้อเรียบในองคชาต (corpus cavernosum) มีลักษณะพรุนคล้ายฟองน้ำ ภายในประกอบด้วยหลอดเลือดฝอยจำนวนมาก หากหลอดเลือดถูกทำลาย ก็จะส่งผลให้เลือดไหลเวียนสู่น้องชายไม่เพียงนั่นเอง 
 • เซลล์บุผิวหลอดเลือด (blood vessel epithelial cells) ซึ่งอาจถูกทำลายได้จากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง รวมถึงผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคทางหลอดเลือดอื่น ๆ เป็นต้น 
 • สมองและเส้นประสาท (brain and nerves) ในผู้ที่เคยมีประวัติประสบอุบัติเหตุ เช่น ผู้ป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ส่งผลให้เส้นประสาส่วนปลายได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะในเพศชาย อาจส่งผลต่อเส้นประสาทบริเวณน้องชายได้ หรือในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มีปัญหาเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง

Shockwave Therapy ช่วยฟื้นฟูน้องชายส่วนใดบ้าง

Shockwave Therapy ฟื้นฟูน้องชาย เป็นการรักษาทางการแพทย์ที่ใช้คลื่น Shockwave ที่มีความแรงต่ำเพื่อรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction: ED) โดยปัจจัยที่มีผลต่อความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือนกเขาไม่ขัน ที่สามารถรักษาด้วยคลื่นจาก Shockwave จะมีอยู่ 3 ส่วน ได้แก่

 • เซลล์กล้ามเนื้อเรียบในองคชาต (corpus cavernosum) : มีลักษณะพรุนคล้ายฟองน้ำ ภายในประกอบด้วยหลอดเลือดฝอยจำนวนมาก หากหลอดเลือดถูกทำลาย ก็จะส่งผลให้เลือดไหลเวียนสู่น้องชายไม่เพียงนั่นเอง 
 • เซลล์บุผิวหลอดเลือด (blood vessel epithelial cells) : อาจถูกทำลายได้จากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง รวมถึงผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคทางหลอดเลือดอื่น ๆ เป็นต้น
 • สมองและเส้นประสาท (brain and nerves) : ในผู้ที่เคยมีประวัติประสบอุบัติเหตุ เช่น ผู้ป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ส่งผลให้เส้นประสาส่วนปลายได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะในเพศชาย อาจส่งผลต่อเส้นประสาทบริเวณน้องชายได้ หรือในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มีปัญหาเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง

โดยโครงสร้าง 3 ส่วนนี้มีบทบาทสำคัญต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเป็นอย่างมาก หากมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 3 ส่วนนี้ดังที่ได้กล่าวมา ก็สามารถทำให้เกิดอาการนกเขาไม่ขันได้ ดังนั้นการทำ ช็อคเวฟน้องชาย ด้วยคลื่นเสียงที่มีความเข็มต่ำแบบแรงกระแทก (LSWT) จะช่วยแก้ปัญหาในส่วนของเซลล์กล้ามเนื้อและหลอดเลือดที่ถูกทำลายหรือเสียหายได้ ดังนี้

 • Shockwave Therapy ฟื้นฟูน้องชาย ช่วยเพิ่มเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal stem cell (MSC) ก่อให้เกิดการฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณอวัยวะเพศที่ได้รับความเสียหายได้เร็วขึ้น
 • Shockwave Therapy ฟื้นฟูน้องชาย   กระตุ้นให้เกิดการสร้างหลอดเลือดฝอยในส่วนองคชาตขึ้นมาใหม่
 • Shockwave Therapy ฟื้นฟูน้องชาย  กระตุ้นกระบวนการฟื้นฟูเซลล์  โดยคลื่น shockwave จะกระตุ้นกระบวนการฟื้นฟูและเจริญเติบโตขอเนื้อเยื่อที่เสียหาย และเนื้อเยื่อรอบเส้นประสาทที่ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะเพศชาย

Shockwave น้องชาย มีหลักการทำงานอย่างไร

โครงสร้าง 3 ส่วนนี้มีบทบาทสำคัญต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเป็นอย่างมาก หากมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 3 ส่วนนี้ดังที่ได้กล่าวมา ก็สามารถทำให้เกิดอาการนกเขาไม่ขันได้ 

ดังนั้นการทำช็อคเวฟน้องชายด้วยคลื่นเสียงที่มีความเข็มต่ำแบบแรงกระแทก (LSWT) จะช่วยแก้ปัญหาในส่วนของเซลล์กล้ามเนื้อและหลอดเลือดที่ถูกทำลายหรือเสียหายได้ ดังนี้

 • ช่วยเพิ่มเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal stem cell (MSC) ก่อให้เกิดการฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณอวัยวะเพศที่ได้รับความเสียหายได้เร็วขึ้น
 • กระตุ้นให้เกิดการสร้างหลอดเลือดฝอยในส่วนองคชาตขึ้นมาใหม่
 • กระตุ้นกระบวนการฟื้นฟูเซลล์  โดยคลื่น shockwave จะกระตุ้นกระบวนการฟื้นฟูและเจริญเติบโตขอเนื้อเยื่อที่เสียหาย และเนื้อเยื่อรอบเส้นประสาทที่ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะเพศชาย

งานวิจัยเกี่ยวกับ Shockwave Therapy ฟื้นฟูน้องชาย

จากงานวิจัยของ Eric Chung และ Ross Cartmill ปี 2015 ได้ศึกษาการรักษาปัญหาเสื่อมสมรรถภาพในชายกลุ่มตัวอย่างคนไข้ชายจำนวน  30 คน มีอายุเฉลี่ยประมาณ 55.8 ปี และ 18% มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมาไม่ต่ำกว่า 18 เดือน โดยส่วนใหญ่คนไข้มีโรคทางหลอดเลือด โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน เป็นต้น 

การรักษาในงานวิจัยนี้ จะใช้วิธีการทำช็อคเวฟน้องชาย ชนิด LiESWT หรือ Low-intensity extracorporeal shockwave  therapy จำนวน 3,000 ชอต แบ่งเป็น

 • บริเวณองคชาต 1,000 ชอต
 • บริเวณฐานองคชาต 1,000 ชอต 
 • บริเวณเพอริเนียม (Perinieum) 1,000 ชอต 

หลังการรักษาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ พบว่า 50% ของผู้ป่วยอวัยวะเพศแข็งตัวได้จนสามารถกลับมามีเพศสัมพันธ์ได้ และการติดตามผลหลังการรักษาเสร็จสิ้นแล้ว 4 เดือน ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงดัชนี IIEF-5

หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ติดตามผลการรักษาเป็นระยะ 12, 24, 48 และ 60 เดือน หลังการรักษาช็อคเวฟน้องชาย (Eric Chung, MBBS, and Ross Cartmill, 2021) พบว่า 2 ใน 3 ของผู้ป่วยมีอัตราความพึงพอใจลดลงในช่วง 2 ปีแรก และยังคงเสถียรภาพต่อไปจน ถึง 60 เดือน และไม่มีรายงานว่า ผู้ป่วยมีผลข้างเคียงใด ๆ หลังการรักษาด้วย Shockwave

Shockwave Therapy ฟื้นฟูน้องชาย ทำกี่ครั้งถึงจะเห็นผล

ควรเข้ารับการทำ Shockwave น้องชาย อย่างน้อย 10 – 20 ครั้งจึงจะเห็นผล โดยผลลัพธ์ที่ได้จะมีประสิทธิภาพยาวนาน 6 – 12 เดือนหลังการรักษาสิ้นสุดลง ทั้งนี้จำนวนครั้งของการรักษา อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับอาการและภาวะความรุนแรงของโรค โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา

การเตรียมก่อนทำ Shockwave น้องชาย

การทำ Shockwave น้องชาย ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติเลย

ขั้นตอนการทำ Shockwave น้องชาย

 • เจ้าหน้าที่จะให้เปลี่ยนเป็นชุดคลุมอาบน้ำ โดยถอดเสื้อและกางเกงในออกให้หมด
 • หลังจากนั้นจะทาเจลใสเพื่อเป็นสื่อนำคลื่นกระแทก แล้วทำการยิง Shockwave น้องชาย
 • เมื่อยิงครบชอตแล้ว เจ้าหน้าที่จะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย

การดูแลตัวเองหลังทำ Shockwave น้องชาย

เนื่องจากการรักษาด้วย Shockwave เป็นการปล่อยคลื่นกระแทกแบบเบา ๆ บริเวณน้องชาย เท่านั้น ไม่ได้ก่อให้เกิด บาดแผล ความรุนแรงหรืออันตรายใด ๆ ต่อน้องชาย จึงไม่มีความจำเป็นต้องพักฟื้นหรือลางาน สามารถกลับไปดำเนินชีวิตและมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ

สามารถหยุดทำ Shockwave น้องชาย ได้ไหม

หลังทำ Shockwave แล้วอาการดีขึ้น สามารถหยุดทำได้ แต่เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ควรดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส เพื่อให้น้องชายของคุณกลับมามีชีวิตชีวาเร็วขึ้น

ทำช็อคเวฟน้องชายเจ็บไหม

การทำช็อคเวฟน้องชาย จะรู้สึกเหมือนมีแรงกระแทกเบา ๆ บริเวณอวัยวะเพศเท่านั้น ไม่ได้ทำให้รู้สึกเจ็บแต่อย่างใด

จองบริการ Shockwave Therapy ฟื้นฟูน้องชาย ที่ Trin Wellness

จะเห็นได้ว่า การทำ Shockwave น้องชาย เป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถช่วยฟื้นฟูน้องชายได้อย่างเห็นผล โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวด ไม่ต้องใช้ยา และไม่ต้องผ่าตัด สำหรับคุณผู้ชายท่านใดที่สนใจ สามารถจองคิวมาใช้บริการที่ Trin Wellness ได้เลย เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การป้องกันและเวชศาสตร์ชะลอวัย คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อการดูแลสุขภาพเพศชายที่ปลอดภัยและเห็นผล